Krizové situace v rodině cizinců

Autor/ka: Mgr. Jakub Tesař
Datum publikace: 06. 08. 2015, Aktualizováno: 22. 02. 2023

Na jaké organizace se může cizinec obrátit ve specifických krizových situacích v rodině, tedy například v případě domácího násilí, únosu dítěte, rozvodu, výživného či ústavní péče?

Rodiny cizinců jsou v okamžiku propuknutí krize více ohroženy než rodiny zakořeněné v českém prostředí. Ty jsou zpravidla obklopeny početnějšími a všestrannějšími vztahy a vazbami a orientují se lépe v systému sociální pomoci. V krizových situacích hledáme pomoc v první řadě u svých nejbližších. Pokud v okolí nemáme nikoho, na koho se můžeme obrátit, je důležité včas vyhledat pomoc odborníků, kteří se na danou oblast specializují.

Informace, jak řešit krizové situace v oblasti zdravotní péče, bydlení, financí, zaměstnání nebo pobytu na území najdete v jiných tématech rubriky Cizinci v ČR. Mnoho odpovědí na vaše otázky najdete na těchto stránkách v sekci Rodina v problémové situaci.

Níže jsou uvedeny základní informace a kontakty na instituce, kam se můžete obrátit ve specifických krizových situacích.

Domácí násilí

Odbornou pomoc a podporu cizincům, kteří žijí na území České republiky a jsou ohroženi domácím násilím nebo následným pronásledováním, nabízí Intervenční centrum neziskové organizace Spondea. Jde o bezplatnou pomoc dospělým i dětem ohroženým domácím násilím poskytovanou v anglickém, ruském a vietnamském jazyce. Tutéž pomoc nabízí organizace i českým občanům žijícím s cizinci.

Projekt Magdala zajišťuje krizovou a následnou komplexní pomoc těm, kdo zažili domácí násilí a obchodování s lidmi (nucenou prostituci či nucenou práci). Služby poskytované v rámci projektu Magdala zahrnují odborné sociální poradenství, krizovou pomoc, zajištění bezpečného ubytování s utajenou adresou, asistenci při jednání s úřady a sociálně terapeutické služby.

Díky rozsáhlé síti charitních zařízení poskytuje organizace služby po celé České republiky prostřednictvím koordinačního centra, které funguje v rámci Arcidiecézní charity Praha.

Krizová pomoc zahrnuje psychologickou pomoc, zprostředkování lékařského ošetření a materiální pomoc (bezpečné prostředí, tekutiny, základní potraviny, hygienické prostředky a ošacení). Organizace respektuje anonymitu klientů, zaručuje diskrétnost a bezpečné prostředí. Jejich služby jsou bezplatné a není potřeba doporučení jiné instituce.

Související téma:
Problémy v rodině

Rozvody a únosy dětí

Problematice únosů dětí, rozvodových řízení, právům styku s dítětem, placení výživného nebo osvojení se věnuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Na úřad se může rodič obrátit, pokud chce docílit toho, aby se mohl pravidelně vídat se svým dítětem, je-li například rodičem dítěte, které žije dlouhodobě v jiné zemi, a druhý rodič mu neumožňuje kontakt s dítětem nebo mu v něm brání. Organizace se také snaží o pomoc při řešení problémů s neplacením výživného, a to jak v případě vymáhání ze zahraničí, tak v situaci, kdy je rodič v zahraničí a povinný se přestěhoval do České republiky.

Na úřad se lze obrátit také v případě obavy, že se druhý rodič chce odstěhovat s dítětem natrvalo do zahraničí, nebo naopak vy se chcete přestěhovat do zahraničí a druhý rodič vám v tom brání. Úřad se snaží řešit i extrémní situace, kdy je dítě jedním z rodičů uneseno do jiného státu.

Související články:
Vliv rozvodu na duši a chování dítěte
(Po)rozvodové boje: když rodiče zapomínají na děti
Mezinárodní únos nezletilého dítěte v rámci rozvodových sporů

nahoru

Ústavní péče

Pro pobyt nezletilého cizince bez doprovodu na území České republiky může být ustanoven opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Opatrovník je ustanovován soudem, a to předběžným opatřením na podnět Ministerstva vnitra. Opatrovník hájí a prosazuje práva nezletilého cizince bez doprovodu, mimo jiné pomáhá dítěti při vyřizování pobytového statutu, řeší otázky spojené se školní docházkou nebo zdravotní péčí a podobně. Opatrovník vykonává činnosti spojené s výkonem opatrovnictví v rámci řízení o mezinárodní ochraně, účastní se všech právních úkonů vedených s nezletilým cizincem bez doprovodu, pohovorů, ale i osobního předávání rozhodnutí a pomáhá nezletilému cizinci bez doprovodu při podávání opravných prostředků.

Ústavní nebo ochranná výchova nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu probíhá v České republice v Zařízení pro děti-cizince. Hlavní náplní zařízení je integrace nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu v České republice. Děti se do zařízení přijímají na základě nařízené ústavní nebo ochranné výchovy nebo usnesení o předběžném opatření. Návrh na nařízení předběžného opatření o umístění podává orgán sociálně-právní ochrany dětí a o umístění vždy rozhoduje soud. Do zařízení jsou umísťováni všichni nezletilí cizinci bez doprovodu, kteří se nacházejí na území naší republiky. Jedná se o nezletilé žadatele o mezinárodní ochranu bez doprovodu i o nezletilé cizince, kteří jsou zadrženi policií na území České republiky. Existují zde i výjimky – nezletilí, kteří mají zákonné zástupce na území České republiky, ale kteří se momentálně nemohou, nechtějí nebo neumějí o své dítě řádně starat, například v případech, kdy je rodič ve vazbě, ve výkonu trestu, v nemocnici nebo byl podán návrh předběžného opatření na umístění dítěte do ústavní výchovy v zemi původu z důvodu výchovných problémů dítěte.  

Informační web OSPOD
Zařízení pro děti-cizince

Důležité kontakty a místa, kde vám mohou poradit, naleznete v samostatné kapitole Kde hledat pomoc.

 

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

Mgr. Jakub Tesař

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s. Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 pracuje pro Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra v Praze jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Zpět na téma Cizinci v ČR

 

Autor/ka

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s.  Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 dosud pracuje pro stejnou organizaci v Praze, Správu uprchlických zařízení MV, jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Odborná knihovna:
Články: