Manuál dobrých praxí: bezpečnost, prevence a krizová intervence

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tento manuál přináší přehled opatření, která Agentura pro sociální začleňování považuje za užitečná při boji proti kriminalitě a při zlepšování bezpečnostní situace, zejména ve městech a obcích, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Manuál obsahuje popis dobrých praxí jak z českého prostředí, tak i ze zahraničí. Tematicky se snaží pokrýt především problematické okruhy, s nimiž se pracovníci a pracovnice Agentury setkávají při svém působení nejčastěji. Proto zde najdete třeba kapitoly věnující se prevenci kriminality, romskému mentoringu, sousedským hlídkám, postupu při konání extremistických akcí, fotopastem, drogovým službám či problematice krizových intervencí a mediace při vzniku interetnického konfliktu a řadu dalších.

Krebs, Michal. Manuál dobrých praxí: bezpečnost, prevence a krizová intervence. Praha: Úřad vlády ČR, 2014. ISBN 978-80-7440-108-4.

Zdroj dat
https://docplayer.cz/18028802-Manual-dobrych-praxi-bezpecnost-prevence-a-krizova-intervence.html