Problémy pro rodinu cizince

Autor/ka: PhDr. Gabriela Mikulková
Datum publikace: 13. 04. 2012, Aktualizováno: 22. 02. 2023

Získat a udržet si dobrou práci, zajistit vhodné bydlení pro rodinu, obstarat chod domácnosti, vytvořit podpůrné prostředí pro zdravý vývoj dětí – to je nelehký úkol pro každého. O to těžší je naplnit tyto záležitosti v roli cizince, migranta, v zemi, která nám může být více či méně vzdálena kulturou, jazykem, stylem života, sociální sférou a podobně. Kam se obrátit o pomoc, když se objeví nějaké problémy? Kde získat informace o právech a povinnostech cizince?

Jazyk

Kurzy českého jazyka pro cizince se stávají standardní součástí nabídky jazykových škol. Nejjednodušším způsobem, jak si zjistit aktuální nabídku těchto kurzů ve svém okolí, je použít internet. Jazykové kurzy pro cizince v současnosti běžně nabízí také neziskové organizace pomáhající migrantům – jejich výhodou je cenová dostupnost. Seznam nestátních neziskových organizací působících v oblasti integrace cizinců a přehled jejich služeb najdete na portálu Cizinci v České republice.

Od ledna 2009 je úspěšné složení jazykové zkoušky z českého jazyka podmínkou k udělení povolení k trvalému pobytu v České republice (povinnost vykonat zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky). V tomto případě je nutné si ohlídat, zda daná jazyková škola nabízí kurz, který se řídí Metodikou přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1).

Na stránkách www.cestina-pro-cizince.cz si lze tuto zkoušku vyzkoušet nanečisto. Seznam příslušných škol nabízejících tyto kurzy lze nalézt pod odkazy uvedenými v samostatné kapitole Kdy a kde vyhledat pomoc.

Pro azylanty je poskytován bezplatný jazykový kurz v rozsahu 400 vyučovacích hodin (realizuje jej Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). o konkrétním kurzu jsou azylanti vyrozuměni zajišťovatelem výuky do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu.

Existenční záležitosti (bydlení, povolení k pobytu, zaměstnání a podobně)

Pokud se objeví určité komplikace v otázce bydlení, povolení k pobytu, víza či snad dojde ke ztrátě zaměstnání, je nejvhodnější obrátit se na příslušné instituce zabývající se danou problematikou. Jedná se totiž o oblasti upravované zákonnými normami, které jsou v určitých časových odstupech novelizovány. (Kontakty naleznete v kapitole Kdy a kde vyhledat pomoc.)

Ve vzájemné spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí, Evropské unie a několika partnerských organizací vznikly webové stránky www.domavcr.cz, kde jsou v přehledných sekcích uvedeny praktické informace týkající se života cizinců v České republice. Lze zde najít například to, jak postupovat při ztrátě zaměstnání, kam se nahlásit, zda lze nárokovat nějaké dávky, jak získat zelenou kartu a k čemu tato karta opravňuje. Můžete si tady také stáhnout informační brožuru k tématu bydlení cizinců v České republice, jsou zde i informace o cizineckém zákoně (zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR). 

Aktuální informace věnované vstupu a pobytu cizinců na území naší republiky lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra v sekci s názvem „Služby pro veřejnost“ pod odkazem Informace pro cizince. Je zde uveden přehled změn pracovišť vyřizujících pobyt cizinců na území České republiky od 1. ledna 2011. Velkou výhodou uvedených stránek je, že příslušné informace jsou k dispozici v několika jazykových variantách.

Podrobnosti naleznete také v našich dalších článcích souvisejících s problematikou pobytu cizinců na území ČR.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

PhDr. Gabriela Mikulková

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Prošla pětiletým  sebezkušenostním výcvikem ve skupinové integrativní psychoterapii na Skálově institutu. Ve své praxi se převážně věnovala dětem s poruchami chování a jejich rodinám, dětem vyrůstajícím v rizikovém prostředí, ale i dětem-cizincům integrovaným do našeho vzdělávacího systému.

Zpět na téma Cizinci v ČR

Autor/ka

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Prošla pětiletým sebezkušenostním výcvikem ve skupinové integrativní psychoterapii na Skálově institutu. Ve své praxi se převážně věnovala dětem s poruchami chování a jejich rodinám, dětem vyrůstajícím v rizikovém prostředí, ale i dětem-cizincům integrovaným do našeho vzdělávacího systému. Pracuje jako odborný pracovník Sekce pedagogicko-psychologického poradenství v Národním ústavu pro vzdělávání.

Odborná knihovna:
Články: