Co jsou nikotinové sáčky a proč se staly „dětským“ fenoménem?

Autor/ka: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA
Datum publikace: 20. 02. 2023, Aktualizováno: 11. 01. 2024
Po vlně elektronických cigaret a zahřívaného tabáku uvedl tabákový průmysl na trh zcela nový produkt, který se nezapaluje ani nekouří. Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku se u nás začaly objevovat mezi lety 2018 a 2019. Kvůli jejich široké dostupnosti, nízké ceně, diskrétnosti a atraktivitě pro mladé lidi se staly velmi rychle populární mezi dětmi a dospívajícími. V tomto článku si popíšeme, z čeho jsou nikotinové sáčky složeny, jak se užívají, zda a jak jsou regulované a také si ukážeme několik preventivních tipů pro rodiče.

Obsah článku:

Co jsou nikotinové sáčky a jak se užívají?

Nikotinové sáčky jsou malé bílé pytlíčky, které se užívají ústy. Jejich obal je z celulózy a také obsah sáčku je vyplněn celulózovými vlákny tvořícími bílý prášek. Celulózový prášek uvnitř sáčku je napuštěn látkami, které zajišťují trvanlivost produktu, upravují jeho chuťové vlastnosti a umožňují uvolňování nikotinu do ústní dutiny. Jedná se především o účinnou látku nikotin, dále náhradní sladidla, syntetická aromata a celou řadu aditiv (konzervanty, stabilizátory, emulgátory, zvhlčovadla či regulátory kyselosti). Obsah nikotinu v jednom sáčku se pohybuje mezi 2 mg a 50 mg. Sáčky, které obsahují desítky miligramů nikotinu tak mnohonásobně převyšují množství nikotinu v jedné cigaretě. Příchutě sáčků jsou dostupné ve velmi široké škále od mentolu přes tabák, ovoce, kávu, čokoládu, sladkosti a cukrovinky a další. Na českém trhu se objevily také sáčky obsahující uvnitř aromatizovanou kapsli, po jejímž zmáčknutí se do sáčku uvolní tekuté syntetické aroma. Sladké a ovocné příchutě jako žvýkačka, cukrová vata, energetický nápoj, mango nebo jahody oslovují zejména děti a dospívající.

Obrázek
Celulózová vlákna

Obrázek č. 1: Nikotinový sáček a celulózová vlákna vyplňující obsah sáčku (Zdroj: Marie Janáčová)

Nikotinové sáčky se prodávají v obalech ve formě plastového puku s odklápěcím víčkem, přičemž nejčastěji se uvnitř nachází 20 až 22 kusů sáčků. Obaly obsahují zpravidla anglické názvy značek, mají barevný a stylový design. Některé obaly (například příchuť žvýkačky) lze snadno zaměnit za obal sladkostí. Nikotinové sáčky jsou v prodeji v maloobchodní síti (trafiky, prodejny tabáku, večerky, benzinové pumpy a tak dále). Samostatným a velmi rozšířeným prodejním kanálem jsou také specializované e-shopy. Z hlediska ceny se jedno balení pohybuje v rozmezí 99 Kč až 140 Kč.

Nikotinové sáčky se užívají ústy. Sáček se vloží do dutiny ústní mezi ret a dáseň, kde se nechá působit. Společně se slinami se nikotin ze sáčků začne postupně uvolňovat a vstřebávat přes sliznici dutiny ústní do krevního oběhu a následně do mozku. Délka užívání se pohybuje mezi 5 a 15 minutami. Sáčky se nekousají ani nepolykají a jsou jednorázové (po jejich užití se vyhodí).

Obrázek
Složení nikotinového sáčku

Obrázek č. 2: Složení nikotinových sáčků (Zdroj: Marie Janáčová)

Jak působí nikotin na lidský organismus?

Hlavní účinnou látkou v nikotinových sáčcích a důvodem, proč je lidé užívají, je nikotin. Z chemického hlediska se jedná o čirou, bezbarvou kapalinu bez chuti a zápachu. Přirozeně se vyskytuje jako alkaloid v rostlině tabáku, zejména v tabákových listech. Nikotin působí na lidský organismus jako stimulant, je návykový a také neurotoxický, to jest škodlivý pro nervový systém. Užití nikotinu ovlivňuje srdečněcévní systém – dochází ke stažení cév, zvýšení tlaku a zrychlení srdeční akce. Dále nikotin způsobuje stimulaci trávení a zrychlení pohybu střev. V mozku nikotin stimuluje centrum odměny a uvolnění hormonu dopaminu, který způsobuje zlepšení nálady. Pravidelné užívání nikotinu proto vede k rozvoji závislosti. Nikotin dále krátkodobě zlepšuje koncentraci a pracovní paměť. Při závislosti na nikotinu dochází přibližně po hodině až dvou po jeho vysazení k abstinenčním příznakům. Ty se projevují chutí a myšlenkami na cigaretu (či jiný nikotinový produkt), zvýšeným napětím, zhoršeným soustředěním, výkyvy nálad nebo zvýšenou chutí k jídlu.

Obrázek
Balení sáčku

Obrázek č. 3: Plastový obal nikotinových sáčků (Zdroj: Marie Janáčová)

Proč se děti „zamilovaly“ do nikotinu?

Nikotinové sáčky si brzy po jejich uvedení na trh oblíbily děti a dospívající. Existuje hned několik důvodů, proč jsou pro tuto cílovou skupinu tak atraktivní. Jedním z nich jsou jejich balení, reklama a příchutě. Obaly sáčků a jejich propagace používá barevný a velmi stylový design. Reklama produktů evokuje hodnoty jako je svoboda, zábava, aktivní životní styl, extrémní sporty, online hry nebo moderní technologie. Reklamní bannery na internetu uživatele oslovují tykáním a používají slangový jazyk dospívajících. Nikotinové sáčky jsou také propagovány formou placené spolupráce celou řadů influencerů (osobností známých na sociálních sítích), kteří jsou pro mnoho dětí vzory, jejichž chování a preference chtějí napodobovat. Samostatnou kapitolou jsou již zmíněné příchutě sáčků (zejména nápodoby sladkostí), které svojí chutí přitahují především děti. Sáčky jsou velmi široce dostupné – lze si je koupit v běžné maloobchodní síti a na internetu za nízké ceny, navíc jejich prodej doposud není regulován (více o legislativní regulaci uvádíme v následující části článku). Užívání sáčků je diskrétní, není nijak cítit ani navenek poznat. Proto je pro rodiče či pedagogy obtížné rozpoznat, zda dítě sáček užilo či užívá. Dalšími důvody je sociální tlak vrstevníků, kdy se dítě snaží napodobovat chování ostatních dětí ve skupině. Subjektivně vnímanými benefity nikotinu může být pro dospívající psychomotorická stimulace (povzbuzení při učení, sportu nebo na party) nebo naopak uvolnění a relaxace v důsledku vyplavení dopaminu (při nervozitě, napěti čí výkyvech nálad).

Na tomto místě je důležité zmínit, že vyvíjející se dětský mozek je vnímavější na vliv návykových látek, a proto je u dětí významně vyšší riziko vzniku závislosti na nikotinu a případného přechodu na jiné tabákové a nikotinové produkty. Nikotin také svými toxickými účinky může poškozovat centrální nervovou soustavu. Byla prokázána souvislost mezi užíváním nikotinu a zvýšenou impulzivitou, výkyvy nálad, poruchami pozornosti a nepříznivým vlivem na vývoj mozku. V případně nadměrného užití nikotinových sáčků nebo jejich spolknutí může dojít k akutní otravě nikotinem. Ta se projevuje bušením srdce, neklidem, nervozitou, třesem, bolestí hlavy, nevolností až zvracením či zvýšením sliněním. Stav zpravidla do hodiny odezní. Pokud dítě omylem sáček spolkne, je vhodné vyvolat zvracení (zabránit dalšímu vstřebávání nikotinu), případně podat dítěti několik tablet aktivního uhlí. Při nadměrně vysoké dávce nikotinu (jedinec ztrácí vědomí a hrozí riziko zástavy dechu) je nutné kontaktovat lékaře, případně Toxikologické informační středisko.

Jsou nikotinové sáčky v České republice zakázané nebo povolené?

Po svém uvedení na český trh nebyly nikotinové sáčky nijak regulované. Vzhledem k tomu, že neobsahují tabák, nebylo na ně možné uplatnit stávající legislativu pro tabákové výrobky. Na jaře 2021 byla přijata novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, která definovala nikotinové sáčky bez obsahu nikotinu a nastavila základní podmínky pro dovozce a výrobce (§12k). V návaznosti na tuto změnu zákona vznikla prováděcí vyhláška (141/2023 Sb.), která stanovuje maximální množství nikotinu v sáčku na 12 mg (§2, odst. 5), dále zakazuje vybrané příchutě připomínající sladkosti a cukrovinky (§5, odst. 6 písm. d) a zakazuje na baleních používat prvky atraktivní pro nezletilé (§5, odst. 6 písm. c). Tato vyhláška nabyla účinnosti od 1. července 2023. Poslední a nejvýznamnější legislativní změnou je úprava takzvaně nekuřáckého zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ta zakazuje prodej nikotinových sáčků nezletilým osobám do 18 let (§3 odst. 3 a 4). Změna tohoto zákona nabyla účinnosti během jara 2023. (V době publikování tohoto článku bylo možné prodávat nikotinové sáčky volně bez omezení věku – s libovolným množstvím nikotinu v jednom sáčku a s „dětskými“ příchutěmi a atraktivními obaly.)

Co mohou dělat rodiče, když zjistí, že jejich dítě užívá nikotinové sáčky?

Vyznat se v nových trendech užívání nikotinu není jednoduché. Výrobci stále uvádí nové a nové produkty, které už nevypadají jako klasické cigarety, ale spíše jako moderní digitální zařízení nebo trendové produkty pro mladé. Na závěr tohoto článku uvádíme několik tipů pro účinnou prevenci ze strany rodiče. 

  • Zjišťujte si proaktivně informace o nových trendech v užívání návykových látek, které jsou pro děti aktuální (nikotinové sáčky, kratom, HHC a tak dále). Využijte spolupráci se školou (třídní učitel, školení metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog), sledujte média (včetně sociálních sítí) a odborné instituce, které se této problematice věnují.
  • Zajímejte se, jak vaše dítě tráví volný čas (co ho baví a naplňuje, jaké trendy ho ovlivňují, co v jeho vrstevnické skupině aktuálně letí).
  • Mějte přehled o influencerech a youtuberech, které Vaše dítě sleduje (včetně sociálních sítí, online her a aplikací), snadněji tak dokážete identifikovat potenciálně rizikový obsah.
  • Pokud zjistíte, že dítě již užilo nikotinový sáček, netrestejte ho – experimentování s rizikovým chování je v pubertě přirozené. Navíc zákazy a tresty v dospívání často vedou k opačnému efektu.
  • S dítětem se snažte o experimentech s nikotinem otevřeně mluvit (v prostředí důvěry a vzájemného respektu). Můžete otevřenými otázkami zjišťovat, co ho na nikotinových sáčcích láká, jak to mají jeho spolužáci, jak se po užití cítilo a zda zažilo i něco nepříjemného.
  • Z pozice rodičovské autority můžete reflektovat, že vás daná situace mrzí a popsat objektivní rizika a negativní důsledky užívání vysokých dávek nikotinu pro dítě (riziko závislosti, škodlivost pro srdce a cévy, porušování školního řádu, narušení spánku, toxický účinek pro mozek a tak dále).
  • Snažte se dítě motivovat, podporovat a rozvíjet v oblastech, které jej baví a daří se mu v nich (sníží tím riziko úniku k rizikovému chování).
  • Pokud dítěti nikotin přináší stimulaci a vzrušení, hledejte společně jiné zdravé aktivity s podobnými účinky (sport, umělecká činnost, cestování, vztahy, koníčky a záliby a tak dále).
  • Cílem prevence by mělo být to, aby dítě bezpečně prošlo experimentem a dále již návykovou látku neužívalo.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor/ka

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se specializací v oboru adiktologie, léčba závislostí. Profesně se zaměřuje na téma kouření a závislosti na tabáku v oblasti prevence, léčby, výzkumu a vzdělávání. Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze vede Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku. Aktuálně se zabývá zejména výzkumem tzv. nových tabákových produktů, tj. elektronických cigaret a zahřívaného tabáku.

Odborná knihovna:
Články: