Užívání e-cigaret mezi dětmi: co vše by měli rodiče vědět o e-cigaretách?

Autor/ka: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA
Datum publikace: 10. 10. 2019, Aktualizováno: 25. 07. 2023
Užívání elektronických cigaret neboli vapování je celosvětově stále oblíbenější alternativou kouření klasického tabáku. Využití moderní technologie a absence hoření (resp. spalování tabáku) v kombinaci s možností individuálního nastavení zařízení oslovily jak kuřáky, tak technologické nadšence. Díky popularizaci vapingu na sociálních sítích se však e-cigarety staly také zálibou mezi dětmi a dospívajícími.

Obsah článku

Jak elektronická cigareta funguje

Pojmem elektronická cigareta je označováno široké spektrum elektronických zařízení určených k vaporizaci speciální tekutiny (e-liquidu) a následnému inhalování vzniklého aerosolu neboli páry. Můžeme se setkat se zkráceným označením e-cigareta stejně jako se slangovým „vejp“, „vapo“ či „vapka“.

E-cigarety se obyčejně skládají z baterie (nejčastěji nabíjecí), dále atomizéru (obsahujícího topné těleso, kovovou spirálku a vatu nebo knoty), nádržky na e-liquid a náustku. Baterie přivádí proud do topného tělesa atomizéru, které zahřívá kovovou spirálku na teplotu mezi 100–250 °C. Bavlněné knoty nebo vata (dle typu zařízení) do sebe mezitím nasakují e-liquid, který je přiváděn k zahřáté kovové spirálce. Tím dochází k odpařování, fyzikálně k tzv. vaporizaci. Výsledkem je aerosol (pára) připomínající kouř. Ve srovnání s klasickými zápalnými cigaretami se tedy v e-cigaretách nic nespaluje, nehoří ani se do nich nevkládá tabák.

Tekuté e-liquidy jsou kapalné směsi propylenglykolu, glycerinu, dochucovadel, nikotinu (mohou být i beznikotinové) a vody. Jsou dostupné ve velkém množství příchutí. Uživatelé si mohou vybrat z různých druhů ovoce, sladkostí a dezertů, sladkých limonád nebo pokrmů (např. grilovaného masa), ale i obyčejné tabákové chuti. Do e-cigarety se liquidy doplňují buď dokapáváním do speciálně určených nádržek, nebo výměnou jednorázové kapsle zvané cartridge. Užívat e-cigaretu je možné hned několika způsoby. Kromě inhalování aerosolu do úst a následně do plic (MTL – mouth to lung) nebo přímo do plic (DL – direct to lung) i speciální technikou, tzv. cloud chasing, kdy se uživatel snaží vydechnout co největší množství husté bílé páry.

Užívání e-cigaret mezi dětmi

Mezi dětmi se celosvětově e-cigarety staly poměrně rychle trendovou záležitostí. Zejména ve Spojených státech od roku 2014 jejich popularita mezi mladými lidmi stále narůstá a postupně se tato novinka rozšířila také v Evropě.

V České republice děti poprvé vyzkouší e-cigaretu mezi 12. až 14. rokem. Příležitostně nebo pravidelně u nás e-cigaretu užívá až 11 % žáků ve věku 13–15 let. U 16letých studentů jich e-cigaretu vyzkoušelo alespoň jednou v životě 43 % a pravidelně ji užívá až 17 %. Ve srovnání pohlaví jsou v ČR e-cigarety používanější mezi chlapci.

Oproti dospělým má užívání e-cigaret mezi dětmi svá specifika. Mladí lidé totiž na elektronické cigarety nahlíží jako na součást trendu a stylu, spíše než jako na „kouření“. Děti oproti dospělým preferují beznikotinové e-liquidy a jedním z hlavních lákadel jsou pro ně tzv. vapovací triky. Technika, při které je potřeba vtáhnou do plic velké množství bílého aerosolu a ten následně vydechovat ústy či nosem v různých obrazcích (např. tvar kolečka či medúzy). Vapovací triky jsou velmi populární na sociálních sítích, především na Youtube, Facebooku či Instagramu. Na internetu lze najít také mnohá instruktážní videa, jak daný vapovací trik provádět. Další aspekt, který činí e-cigarety atraktivní pro děti a dospívající, je široké spektrum příchutí e-liquidů (včetně sladkostí, populárních sladkých limonád nebo ovoce) a široká variabilita a flexibilita zařízení. Součástky e-cigaret lze totiž různě kombinovat, nastavovat nebo upravovat a e-liquidy si lze také míchat doma. Každý si tak může zařízení a náplně nastavit podle svých preferencí, k čemuž lze opět najít a sdílet mnoho návodů a doporučení na internetu. Toto u mladých lidí umocňuje chápání fenoménu e-cigaret jako „koníčku“, určité formy sběratelství či životního stylu.

E-cigarety a zákony

Česká legislativa elektronické cigarety poměrně přísně reguluje. Kontrolu jejich dovozu, výroby, uvádění na trh a distribuci definuje Evropská směrnice o tabákových výrobcích. Jejich prodej a užívání dále od roku 2017 upravuje tzv. nekuřácký zákon (č. 65/2017 Sb.). Prodávat e-cigarety je u nás možné pouze osobám starším 18 let. Omezení věku se týká také prodeje jakýchkoliv součástek pro elektronické cigarety včetně e-liquidů (zde nehraje roli, zda e-liquid obsahuje nikotin či nikoliv). Dítěti tak nesmí být prodána elektronická cigareta, její komponenty ani e-liquid, a to jak v kamenné prodejně, tak prostřednictvím e-shopu na internetu.

Z hlediska míst prodeje platí pro e-cigarety zákaz podobě jako u tabáku (tzn. nesmí se prodávat např. ve školách, v nemocnicích, na akcích určených pro děti, v prodejnách s dětským sortimentem apod.). Užívat e-cigarety je zakázáno podobně jako u kouření tabáku (tzn. ve veřejné dopravě a na zastávkách, ve školách, v nemocnicích, na hřištích a sportovištích, na akcích určených pro děti, ve vnitřních prostorách při kulturních akcích apod.). Povoleno užívat e-cigarety je v provozovnách stravovacích služeb (tj. v barech, restauracích, kavárnách a hospodách).


Rizika spojená s užíváním e-cigaret

Jakkoliv se první modely elektronických cigaret začaly objevovat na trhu od roku 2005, stále nemáme k dispozici dostatečné množství studií o jejich dopadu na lidské zdraví. Nejméně zmapovanou oblastí jsou především dlouhodobé následky.

111

Na základě chemických analýz srovnávajících klasické cigarety s elektronickými cigaretami vyplývá, že aerosol pocházející z e-cigaret obsahuje mnohonásobně méně toxických látek ve srovnání s kouřem. To platí zejména pro rakovinotvorné látky. Užívání elektronických cigaret však není zcela bez rizik. V aerosolu totiž byly zachyceny malé koncentrace chemických látek škodících zdraví zejména v dlouhodobém horizontu (např. akrolein, formaldehyd, těžké kovy, syntetická dochucovadla jako diacetyl a další). Málo informací je také dostupných o dlouhodobých následcích inhalování aerosolu do plic a vlivu ultrajemných částic na plicní tkáň. V případě dětí a nekuřáků je pak uváděno vyšší riziko rozvoje závislosti při užívání e-liquidů s nikotinem. Zde platí, že v čím dřívějším věku je nikotin užíván, tím citlivější je dětský mozek na vznik závislosti.

Doporučení pro rodiče

Na závěr uvádíme několik doporučení pro rodiče, jak přistupovat k elektronickým cigaretám ve vztahu k dětem:

  • E-cigarety jako technologická novinka přirozeně děti přitahují
  • Atraktivní jsou pro ně především vapovací triky, příchutě e-liquidů, možnosti vlastního nastavování zařízení a sdílení tématu přes sociální sítě
  • Většina dětí nevnímá e-cigarety jako kouření ale jako určitou formu záliby a statusový symbol
  • Mnoho dětí e-cigaretu pouze vyzkouší (projde experimentem) a dále již neužívá. Dospívání je charakteristické objevováním nových věcí. Silný vliv na chování dítěte mají také vrstevníci.
  • E-cigarety nesmí být v ČR prodávány osobám mladším 18 let (včetně veškerých jejich komponent a e-liquidů)
  • Sami rodiče by měli být o e-cigaretách dostatečně informování. Vyhledejte si relevantní informace na internetu.
  • Rodiče by měli se svými dětmi o e-cigaretách otevřeně mluvit (zda je e-cigarety lákají, co se jim na vapování líbí, co ví o účincích a škodlivosti e-cigaret, zda užívají e-cigarety jejich kamarádi atd.)
  • Rozhovor s dítětem o e-cigaretách by měl být přirozený, chápavý, založení na důvěře. Dítě nekritizujte a nepoučujte.
  • Mnoho dětí si neuvědomuje potenciální rizika e-cigaret. Srozumitelnou formou je informujte o možných rizicích (např. rozvoj závislosti, obsah vybraných toxických látek, prodej od 18 let apod.).
  • S možnými dotazy děti můžete odkazovat na web nekuratka.cz

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru 

Autor článku

Adam Kulhánek

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se specializací v oboru adiktologie, léčba závislostí. Profesně se zaměřuje na téma kouření a závislosti na tabáku v oblasti prevence, léčby, výzkumu a vzdělávání. Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze vede Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku. Aktuálně se zabývá zejména výzkumem tzv. nových tabákových produktů, tj. elektronických cigaret a zahřívaného tabáku.

Autor/ka

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se specializací v oboru adiktologie, léčba závislostí. Profesně se zaměřuje na téma kouření a závislosti na tabáku v oblasti prevence, léčby, výzkumu a vzdělávání. Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze vede Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku. Aktuálně se zabývá zejména výzkumem tzv. nových tabákových produktů, tj. elektronických cigaret a zahřívaného tabáku.

Odborná knihovna:
Články:
Cigaretový dým v barvě zeleného fosforu

Užíváte vy nebo vaše dítě elektronickou cigaretu?

Choices