Kazuistická studie klienta dětské a dorostové adiktologické ambulance s primárně užívanou návykovou látkou marihuanou

Autor/ka
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Konopí je nejčastěji užívanou nelegální návykovou látkou u nás, která je dále charakteristická specifickou atraktivitou a dostupností pro cílovou skupinu dětí a dospívajících. Řešení problémů s užíváním návykových látek a závislostním chováním mohou mladí klienti a jejich rodiče nově nalézt v síti adiktologických ambulancí pro děti a dorost. Jednou z nich je Adiktologická dorostová ambulance ADA+ Zařízení sociální intervence Kladno, která zahájila před třemi lety svoji činnost jako druhá služba tohoto typu v ČR. Cílem případové studie je souhrnně prezentovat postup klinické ambulantní práce s adolescentním klientem (16 let) užívajícím konopí a představit použitá řešení matchingu a adiktologických intervencí dle potřeb daného klienta v kontextu dětské adiktologické péče. Na případu dále ilustrujeme dílčí úspěchy terapie dle nastaveného kontraktu v časové řadě, vývoj motivace klienta, příklady vhodného matchingu potřeb a neposlední řadě specifika adiktologických intervencí cílených na mladistvé uživatele návykových látek. Údaje o klientovi pocházejí z kontinuální terapeutické práce (výstupy individuálních, rodinných, skupinových a párových sezení), dále z arteterapeutických technik, nonverbálních technik a aktivit rozvojové terapie. Pro klinické zhodnocení případu byla použita diagnostická kritéria MKN-10 a DSM-V v kombinaci s dotazníkovými nástroji (CRAFFT, DAST, EuropASI), cyklickým modelem změny a modelem CMRS. Veškeré údaje o klientovi a jeho blízkých byly plně anonymizovány, publikaci kazuistiky předcházel informovaný souhlas klienta a jeho matky. I přes dlouhodobý kontakt se službou, pozitivní vývoj motivace, dynamické nastavování kontraktu, zapojení rodiny a partnerky a náhledu rizikového chování na základě zvažování pro a proti si klient zvolil formu kontrolovaného užívání konopí. Adiktologická péče o děti a dospívající by měla vycházet z vysoce personalizovaného přístupu, vhodného párování potřeb a dlouhodobé práce s motivací.

Loo Brtníková, V., Kulhánek, A. (2019). Kazuistická studie klienta dětské a dorostové adiktologické ambulance s primárně užívanou návykovou látkou marihuanou. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 180–187.

Zdroj dat
https://www.aplp.cz/kazuisticka-studie-klienta-detske-a-dorostove-adiktologicke-ambulance-s-primarne-uzivanou-navykovou-latkou-marihuanou/
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, Roč. 3, č. 2, 2019