Stimulace

Působení různých činitelů na nervy a orgány těla tak, že je podněcuje k nějaké aktivitě.