Spolupracující odborníci

Ve školství působí již tři desítky let. Patří mezi průkopníky právní subjektivity základních škol. V současnosti vede „školy na konci světa“ – právní subjekt sestávající z dvoutřídní mateřské školy, úplné základní školy a od 1. září 2017 i ze střední odborné školy – s oborem Kombinovaného lycea, která sídlí v Březové v Malých Karpatech. Tato škola se mimo jiné dlouhodobě a cíleně zaměřuje na individuální vzdělávání, které zde probíhá za pomoci nejmodernějších technologií.

Absolventka VŠE v Praze oboru Informační management. Zaměřuje se zejména na popularizaci kybernetické bezpečnosti, podílí se na projektu Safer Kids Online, školí tato témata děti a studenty, natáčí podcast True Positive o kybertických útocích a IT bezpečnosti ve firemním prostředí.