Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

Marie Vágnerová je česká psycholožka, odbornice v oblasti pedopsychologie, vývojové psychologie a psychologie handicapu. V letech 1970 až 1990 působila jako klinická psycholožka v Oftalmopedickém ústavu FN v Motole, v následujících pěti letech (1990–1995) vyučovala psychologii na Pedagogické fakultě UK jako externistka. Od roku 1995 až dosud působí na Husitské teologické fakultě UK, kde vyučuje psychologii (psychopatologii, vývojovou psychologii a psychologii nemocných a zdravotně postižených) pro posluchače oborů učitelství. Je autorkou bezpočtu monografií, vysokoškolských učebnic a metodických příruček.

Odborná knihovna:

Články: