JUDr. Mgr. Simona Urbánková

Absolventka Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pracuje jako vedoucí oddělení metodiky důchodového pojištění na České správě sociálního zabezpečení. Ve své pozici se věnuje oblasti důchodového pojištění, provádí řízení a koordinaci činnosti oddělení metodiky důchodového pojištění, připravuje základní systémová řešení pro tvorbu celostátní koncepce důchodového pojištění, poskytuje právní stanoviska v oblasti důchodového pojištění a podílí se na návrzích procesních modelů a potřebných úprav aplikačního programového vybavení v oblasti důchodového pojištění (důchodová kalkulačka, IDA). Současně školí nejen pracovníky České správy sociálního zabezpečení, ale též pro Úřad práce ČR, Nadaci Krása pomoci či organizace pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Pravidelně vysvětluje problematiku důchodového pojištění a zejména starobního důchodu ve veřejnoprávních médiích a periodikách. Vedle toho učí na VOŠ a SOŠ sociálně-právní předměty Základy práva a Sociální politiku.

 

Odborná knihovna:

Články: