Dalibor Špok, Ph.D.

Psychologii vystudoval na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, absolvoval též Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Poskytuje poradenství v oblasti osobní změny, psychických problémů, hledání vlastního povolání, produktivity, pracovní spokojenosti a seberealizace. Organizuje přednášky a kurzy na psychologická témata. Je zakladatelem webu o kariérním poradenství EtLabora.cz. Zabývá se také poradenstvím nadaným dospělým.

Odborná knihovna:

Články: