Jan Zajíček

V roce 1993 s ženou a přáteli založil Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. jako místo setkání rodin, prostor pro doplnění kompetencí, vzdělání a později i pomoc rodinám s těžce postiženým dítětem prostřednictvím čtyř sociálních služeb. Velkou prioritu Centrum klade na primární prevenci patologických jevů ve fungujících rodinách. Zaměřuje se na vzdělávání ke vztahům dětí základních škol, přípravě snoubenců, programy na posílení partnerských vztahů, rodičovských kompetencí a poradenství. V Centru autor pracoval také jako mediátor, konzultant, lektor kurzů Efektivního rodičovství a přednášející na vztahová témata. Centrum vedl až do svého odchodu do penze, od roku 2001 je předsedou Rodinného svazu ČR.