Ivana Štefková

Vystudovaná psycholožka a vypravěčka, patnáct let pomáhá lidem mluvit o jejich prožitcích tak, aby je posilovaly. Deset let se věnuje výzkumu, jak přetvořit životní nesnáze v příležitost pro vlastní růst. Nejsrdečnějším jejím tématem však je odolnost (resilience) – schopnost ohnout se, ale nezlomit.

Odborná knihovna:

Články: