plk. Mgr. Martina Wolf Čapková

Psycholožka se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a na krizovou intervenci. Od roku 2008 působí jako psycholog u Hasičského záchranného sboru České republiky. Od roku 2019 vykonává pozici vedoucího psychologa a metodika na generálním ředitelství HZS ČR. Při své práci využívá metodu Somatic Experiencing (somatické prožívání), která je považována za jeden z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu. Je místopředsedkyní Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti a členkou výboru Asociace psychologů bezpečnostních sborů.

Odborná knihovna:

Články: