doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

Je pedagožkou a akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, bezpečnostní konzultantkou, a členka České kriminologické společnosti, členkou projektu Radicalization Awareness Network, a European Expert Network on Terrorism Issue. Klade si za cíl zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice terorismu, radikalizace a kriminalitě gangů a tím přispět k efektivnějšímu boji se zločinem a souvisejícími sociálně patologickými jevy.

Odborná knihovna:

Články: