Retinopatie nedonošených dětí

Autor/ka: MUDr. Milan Odehnal, MBA
Datum publikace: 01. 04. 2014, Aktualizováno: 24. 03. 2023

Retinopatie nedonošených dětí (Retinopathy of prematurity = ROP) je onemocnění nezralé a vyvíjející se sítnice, postihuje děti s nízkou porodní hmotností (porodní hmotnost pod 1 000 g).

V těchto skupinách nedonošených dětí je nejvyšší četnost akutně probíhajících forem retinopatie nedonošených dětí, z nichž některé mohou být negativní pro další vývoj zrakových funkcí až po vznik slepoty. Retinopatie nedonošených patří stále mezi nejčastější příčiny nevidomosti dětského věku ve vyspělých zemích (na dalších místech jsou vrozené vady oka, katarakta, glaukom a úrazy).

Nicméně je nutné zdůraznit, že pokroky v neonatologii, jako je například aplikace surfaktantu, antenatální podání kortikoidů, řízené metody ventilace, optimální dávkování oxygenoterapie a špičkový monitoring vitálních funkcí, posunují léčebnou péči i u velmi nezralých dětí a s ní stabilizují i celkovou incidenci retinopatie nedonošených dětí.

Jaké jsou příčiny retinopatie nedonošených dětí?

Retinopatii nedonošených považujeme za multifaktoriální onemocnění. Značnou úlohu hraje nestabilita koncentrace vdechovaného kyslíku. V poslední době se pozornost obrací k roli tzv. cévního růstového faktoru (VEGF), který je odpovědný za ranou tvorbu cév sítnice. Hlavním faktorem, který determinuje vznik, vývoj i prognózu retinopatie nedonošených dětí, je stupeň nezralosti dítěte, vyjádřený nízkou porodní hmotností a nízkým gestačním věkem. Nejrizikovější jsou děti narozené kolem 26. až 27. gestačního týdne a s porodní hmotností pod 900 gramů.

Jak onemocnění probíhá?

Akutní onemocnění retinopatie nedonošených dětí probíhá obvykle v pěti na sebe navazujících stadiích. První a druhé stadium spontánně regredují, u čtvrtého a pátého stadia jsou přítomny již nevratné jizevnaté anatomické a funkční změny. Klíčové je prahové, třetí stadium retinopatie nedonošených dětí, kdy se lékaři rozhodují o léčbě. U extrémně nedonošených dětí může být průběh ROP nestandardní. Tyto atypicky probíhající formy se nazývají agresivní formy retinopatie nedonošených dětí.

Jak se stanoví diagnóza a jak se provádí včasná detekce onemocnění?

Vypracované postupy screeningu (vyhledávání a sledování rizikových dětí) spočívají ve včasném vyhledávání prahových nebo předprahových stadií retinopatie nedonošených dětí, která jsou indikována k léčebné intervenci. Hodnocení nálezů retinopatie nedonošených dětí provádí erudovaný dětský oftalmolog, který úzce spolupracuje s neonatologem.

Jaká je léčba retinopatie nedonošených dětí?

  • Konzervativní léčba retinopatie nedonošených dětí

Efektivita konzervativních léčebných postupů, jako je například aplikace kortikoidů, aplikace vitaminu E, doplňující oxygenoterapie nebo terapie světlem, nebyla žádnými studiemi prokázána.

  • Chirurgická léčba retinopatie nedonošených dětí

Optimálním léčebným postupem v současnosti je ošetření sítnice laserovou fotokoagulací sítnice nebo kryokoagulací (kryopexí). Cílem terapie je zabránit přechodu retinopatie nedonošených dětí do vyšších stadií. Principem ošetření sítnice je redukce tvorby novotvořených cév v sítnici a podnícení vzniku jizvy, která brání odchlipování sítnice. U prognosticky špatných forem retinopatie nedonošených dětí se po zvážení aplikují do sklivce látky, které mají za úkol tlumit novotvorbu patologických cév na sítnici (anti VEGF= vaskulární endoteliální růstový faktor).

  • Vitreoretinální operace

U pokročilých stadií se výjimečně provádí náročný nitrooční výkon, takzvaná vitreoretinální operace.

Jaká je další péče o děti s retinopatií nedonošených dětí?

Platí, že všechny děti s retinopatie nedonošených dětí by měly být dlouhodobě dispenzarizovány dětským oftalmologem nebo kontrolovány ve specializovaných zařízeních, například v Centru pro péči o děti s retinopatií.

U dětí po proběhlé nebo léčené retinopatie nedonošených dětí nacházíme ve zvýšené incidenci dioptrických vad (krátkozrakost), ale také tupozrakost a šilhání. U některých dětí zanechaly jizevnaté procesy na sítnici anatomické změny spojené s různým narušením zrakových funkcí. Děti s těžkými následky po proběhlé retinopatie nedonošených dětí (nevidomé děti a děti s těžkou slabozrakostí) vyžadují specifickou a komplexní péči.

Problematikou těchto dětí se zabývají specializovaná zařízení, například Centrum zrakových vad nebo Střediska rané péče. Existují také specializovaná centra pro retinopatii nedonošených dětí – Dětská oční klinika v Brně. Provádí se náročná rehabilitace a využití zbytků zraku, dětem se pomáhá při sociálním zařazení nebo při výběru školy a nalezení vhodného zaměstnání, k dispozici je také psychologická a právní pomoc a celá řada dalších záležitostí.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související téma:
Děti se zrakovým postižením
Dioptrické vady oka u dětí

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

MUDr. Milan Odehnal, MBA

Od roku 1995 pracuje jako primář Oční kliniky dětí a dospělých druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Od počátku své kariéry se specializuje na problematiku dětské oftalmologie. Je uznávaným odborníkem v problematice například strabismu, retinopatie nedonošených, plastických operací oka a jeho okolí. Je autorem několika mediálně populárních televizních pořadů propagující obor oftalmologie. V současné době se zabývá moderní a unikátní metodou léčby pomocí víčkových implantátů u lagoftalmu vzniklého v rámci obrny lícního nervu.

Zpět na téma Děti s jiným závažným zdravotním znevýhodněním

Autor/ka

Od roku 1995 pracuje jako primář Oční kliniky dětí a dospělých druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Od počátku své kariéry se specializuje na problematiku dětské oftalmologie. Je uznávaným odborníkem v problematice například strabismu, retinopatie nedonošených, plastických operací oka a jeho okolí. Je autorem několika mediálně populárních televizních pořadů propagující obor oftalmologie. V současné době se zabývá moderní a unikátní metodou léčby pomocí víčkových implantátů u lagoftalmu vzniklého v rámci obrny lícního nervu.

Odborná knihovna:
Články: