Multifaktoriální

Ovlivněný, způsobený několika nebo mnoha činiteli, faktory. Termín se užívá hojně v medicíně.