Občané se zdravotním postižením a veřejná správa

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Lidé se zdravotním postižením jsou přirozenou součástí občanů České republiky. Dotýkají se jich a jejich život ovlivňují tytéž podmínky a události jako všechny ostatní obyvatele. Zdravotní postižení představuje však jednu z nejtěžších životních zkoušek - na rozdíl od řady dalších skutečností, jež může jejich nositel ovlivnit, se přitom jedná o událost, která je na vůli člověka většinou nezávislá. Lidé se zdravotním postižením představují oprávněný objekt cílené společenské solidarity. Vedle toho, zejména z pohledu orgánů veřejné správy, představují i skupinu, jež přímo i nepřímo ovlivňuje značnou část hrubého domácího produktu. Efektivními opatřeními zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů i v této oblasti lze do budoucna dosáhnout zvýšení účasti občanů s postižením na tvorbě (a užití) společenského bohatství.

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20220619032727/https://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/001/000205.pdf