Alergické konjunktivitidy u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sezonní konjunktivitida a celoroční konjunktivitida patří mezi nejčastější formy očních alergií. Mezi méně časté, ale klinicky závažnější alergické formy, se řadí vernální keratokonjunktivitida, která je charakteristická pouze pro dětský věk, a raritní atopická ketarokonjunktivitida. Hlavní subjektivní obtíže u alergických konjunktivitid jsou svědění, slzení a světloplachost. Chemóza spojivek, otok víček a zčervenání oka hrají roli při klinické diagnóze. Prevence u alergických konjunktivitid je omezená. Terapie akutní alergické konjunktivitidy je založena na místní aplikaci antihistaminik a stabilizátorů žírných buněk. Optimální v úvodu léčby je jejich kombinace. U chronických konjunktivitid nebo závažných forem keratokonjunktivitid může docházet k anatomickým změnám, jako je papilární hypertrofie spojivek nebo i poškození povrchu rohovky. V těchto případech je nutné krátkodobé použití lokálních kortikosteroidů, ale s potřebou sledovat vedlejší účinky, mezi které patří sekundární glaukom a komplikovaná katarakta.

Odehnal, Milan, Petrušková, Denisa a Malec, Jiří. Alergické konjunktivitidy u dětí. Pediatrie pro praxi, 2014, 15(2), s. 79-82. ISSN 1213-0494. ISSN - 1803-5264.


Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2014/02/06.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 15, č. 2 (2014)