Prostituce dětí a dětská pornografie

Autor/ka: René Milfait
Datum publikace: 28. 01. 2015, Aktualizováno: 27. 02. 2023

Předchozí článek k tématu:

Prostituce znamená použití dítěte pro sexuální aktivity, za něž je poskytnuta, nabídnuta či slíbena odměna, kterou mohou být peníze nebo jiný způsob úhrady, protihodnoty, protislužby či protiplnění. A to bez ohledu na to, jestli je tato úhrada, slib nebo protislužba provedena či učiněna dítěti nebo někomu jinému.

Dítě může být pachatelem k prostituci získáno, přivedeno, přinuceno, zprostředkováno či nabízeno. Kromě peněz se může jednat o protihodnotu v podobě věcí nutných pro každodenní život (jídlo, pití, bydlení, přenocování), zboží (například nákup či televize pro rodinu, značkové oblečení, mobil), výhody, prospěchu, přízně (například ve škole, oddíle), omamných a psychotropních látek a mohou to být dokonce hračky…

Vykořisťování dívek v prostituci

Vstupní věk dívek do prostituce se obecně odhaduje na jedenáct až sedmnáct let. Dívky považují prostituci často za dočasné řešení krize. Obecně lze říci, že v ČR jsou podle zkušeností do prostituce nuceny vlastními rodiči nebo blízkými příbuznými (například v romské komunitě), mohou být také svedeny kamarádkou (prostituci už provádí a nechce v ní být kromě jiného sama), či ji provádějí na bázi dobrovolnosti pro peníze nebo pro zvýšení sebevědomí.

Případy zneužívaných dívek

 • Tereza, šestnáct let: otec ji, když se opil, v devíti letech spolu s dalším mužem zneužil a zakázal jí o tom mluvit, protože jinak by se jí a matce něco hrozného stalo. Dal jí peníze, aby si něco koupila. Dnes si dívka domů každý den přivádí jiného kluka a vždycky něco dostane.
 • Sandra, dvanáct let: v osmi letech ji zneužíval starší nevlastní bratr. Ten k ní pak začal vodit kamarády, kteří mu za sex s dívkou platili. O peníze se s ní dělil. Po jeho odchodu na střední školu do jiného města začala v domě navštěvovat starší pány.
 • Lucie, patnáct let: ve škole se do ní zamiloval učitel, zval ji do kabinetu, pak domů a ve třinácti letech s ním měla sex, který si natáčel na video. Při sexuálních praktikách používal různé předměty. Učitel pak zval ještě jednoho přítele, provozovali sex ve třech a on to opět natáčel. Za svolnost dívka dostávala dárky a jedničky.

Ve věku puberty, respektive postpuberty, se často dávají na dráhu prostituce ty dívky, které byly obětí dlouhodobějšího sexuálního násilí v předškolním nebo mladším školním věku. Pak už se nenaučily ochraňovat svůj osobní prostor, rozhodovat o sexuálních aktivitách, podřizují se nabídkám či atakům mužů a očekávají, že jim to přinese pozitivní prožitky. Děje se tak v bytech, salonech či na ulici.

Někdy je za vstupem do prostituce naivní představa o kariéře hostesky, modelky či výdělku rychlých peněz. Některé dívky žijí jako zcela „normální“ v rodinách nebo výchovných zařízeních a příležitostně se nabízejí k prostituci v utajení před rodiči a sociálním okolím. Některé utekly z domova, jsou na útěku a dočasně živobytí si zajišťují prostitucí. Sexuální praktiky přicházejí spíše jako směna za možnost přenocování, za drogy či alkohol nebo tak chce dívka pomoct například příteli v dočasné finanční nouzi (přítel může například tvrdit, že potřebuje peníze na vlastní byt). Hodně jich zakusilo sexuální zneužití, týrání a zanedbávání, věří, že nemají jinou alternativu a mají problémy a neúspěchy ve škole.

↑ nahoru

Čtyři fáze ustavení dívky do prostituce

Více je známa heterosexuální prostituce a uvádějí se tyto čtyři fáze ustavení dívky do prostituční scény:

 • zajištění ochrany (naverbování, získání důvěry, spolehlivosti a jistoty ve vztahu ke kuplíři, provozovateli, zprostředkovateli či dalším zúčastněným osobám, ovlivňování myšlení, názorů a postojů, vzbuzování zamilovanosti do kuplíře či podobné osoby, zahlcování dárky, kuplíř či provozovatel nebo zprostředkovatel se vydává za přítele či chlapce dívky),
 • vytváření závislosti (vyšší stupeň přivlastňování dívky a majetnické chování kuplíře, provozovatele či zprostředkovatele, sociální izolace, změna jména dívky, přesvědčování, aby přerušila důležité vazby a změnila priority ve své vztahové síti),
 • kontrola (oblečení, obutí, vzhledu, jídla, nákupů, telefonů, používání tělesných trestů až týrání za neposlušnost, vnucení řádu a způsobu života, kuplíř, provozovatel či zprostředkovatel vytváří dojem, že dívka je nespolehlivá a nehodnověrná, a vyžaduje zkoušky lásky),
 • totální dominance (z dívky vytváří oběť, kuplíř, provozovatel, zprostředkovatel, případně další požadují sex zdarma kdykoliv a kdekoliv, musí souhlasit s umístěním v bytě či salonu, přesvědčují ji, že sex a peníze jsou lepší, než návrat domů a život v rodině).

Je doloženo, že čím byl vstupní věk do prostituce nižší, tím častěji dívky byly obětí fyzického a sexualizovaného násilí od zákazníků, kuplířů či provozovatelů různých podniků.

Vykořisťování chlapců v prostituci

Dělí se na heterosexuální a homosexuální s tím, že provozování konkrétní formy nemá většinou vztah k sexuální orientaci chlapců.

Heterosexuální prostituce se odehrává hlavně v bytech (méně v salonech). Může být organizovaná či privátní. Specifickou formou privátní je zbavení panenství na objednávku: například patnáctiletý chlapec žije s vlastní matkou, sex poprvé před třemi roky s kamarádkou své matky a nyní si nechává platit za to, že dívky zasvětí do tajů sexuálního styku.

Homosexuální prostituce se dělí na kategorie:

 • salonní (gay kluby, bary, eskort služby i veřejné domy či byty jen pro homosexuální klienty),
 • pouliční (je nejnuznější, veřejné toalety, parky, autobusová či vlaková nádraží, obchodní centra),
 • kept-boys (bydlí delší dobu u jednoho „zákazníka“), rent-boys, call-boys (na telefonu, pak sex v bytě či na jiném místě, má spíše charakter zvoleného „povolání“).

Objevují se chlapci od devíti let věku, vstupní i průměrný věk stále klesá. Většina z nich je v prostituci jen několik let, asi od dvaceti let věku jsou pro zákazníky nezajímaví. Existuje skryté kuplířství, kdy majitelé bytů či pokojů požadují obnos za zákazníka. Zprostředkovatelé mohou poskytovat zákazníkům stálou nabídku.

Značná část chlapců má zkušenosti z ústavních zařízení nebo v nich žije, často nemají ukončené základní vzdělání. Chlapci v takzvané dobrovolné homosexuální prostituci vyrůstali či dosud žijí častěji v rodinách bez otce, se silnou dominancí jednoho rodiče či v jinak dysfunkční rodině. Typické jsou ztráta rodiče v raném věku, rozvod, rozvrácené vztahy, odmítání otcem i matkou, narušený vztah k otci (ten je nepřítomný či slabý, alkoholik či bisexuál, popírá otcovství) nebo promiskuitní matka. Objevuje se i syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN).

↑ nahoru

Jirka skončil na ulici kvůli dysfunkční rodině

Jirku vyhodil táta z domu, když mu bylo patnáct, máma se k němu neznala od narození. Skončil na ulici bez vzdělání a sociálních návyků. Aby neměl hlad, prodává se. V sedmnácti byl pozitivní na žloutenku typu B i C. Pak zmizel.

Chlapci většinou nemají homosexuální orientaci (vnucena jako forma obživy a obchodní transakce), konzumují omamné a psychotropní látky (OPL), alkohol a jsou ohroženi nákazou pohlavních chorob včetně HIV. Většina má problémy se sexuální identitou a těžko přiznávají odlišnou orientaci. Prostituce je často spojena s vykořisťováním v pornografii.

Jak pachatelé chlapce lákají

 • Dvanáctiletý chlapec zavolal na linku pomoci. V pražských lázních se setkal se skupinou cizinců, kteří jej pozvali do bytu, nabídli mu k prohlížení pornografické obrazy, chovali se vlídně. Příště požadovali, aby se nechal fotografovat při pózování nejprve oblečený, pak nahý, při různých sexuálních praktikách a posléze aby prováděl sexuální styk s muži v nejrůznějších polohách. Dostával za to peníze. Cizinci pak požadovali, aby přivedl další chlapce, až vybudoval dobře fungující skupinu kluků. Nic nevěděly matka ani škola.
 • Jirka, sedmnáct let, by rád na diskotéce pozval dívku na drink, ale nemá peníze. Osloví ho mladý muž a pozve jej na skleničku. Na rozdíl od otce se zajímá o jeho problémy a pomůže mu: dá mu peníze a nabídne výdělek – focení u známého. Ten zprostředkovateli dle domluvy zaplatí a pak fotí Jirku oblečeného, posléze jen ve slipech. Vždy mu naleje alkohol. Jednou mu dá do skleničky omamný prostředek, Jirka ztratí vědomí a usne. Muž ho ještě s někým dalším znásilní.

Chlapci sexuálně zneužití v předškolním či mladším školním věku se v dospělosti dopouštěli ve větší míře sexuálních ataků vůči svým dětem či dětem v blízkém okolí. Chlapci zneužití ve starším školním věku častěji vstupují do homoprostituce. Za zvláště rizikové lze označit jedince, kteří unikají z prostředí či situací, kde jim hrozí zneužití, a zapojí se do komerčního sexu, aby přežili na ulici. Do rizikové skupiny patří i chlapci sexuálně zneužiti v raném dětství.

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Dětská pornografie

Pod vykořisťováním v pornografii rozumíme jakékoli zobrazení dítěte či dětí v sexuálním kontextu. Různými prostředky se znázorňuje dítě zapojené do skutečných či předstíraných výslovně sexuálních aktivit nebo se zobrazují pohlavní orgány dítěte, a to primárně k sexuálním účelům. Patří sem i používání jakýchkoliv zvukových prostředků užívajících dětský hlas, skutečný nebo simulovaný, za účelem sexuálního uspokojení uživatele. Takový pornografický materiál může zobrazovat nezletilou osobu zapojenou do explicitně sexuálního chování, dále osobu, která má vypadat jako nezletilá, zapojenou do explicitně sexuálního chování či realistické obrazy představující nezletilou osobu zapojenou do explicitně sexuálního chování.  Dětská pornografie je ukotvena v § 191 až § 193b zákona č. 40/2009 Sb.

Pokračování tématu:

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor/ka

Autor publikace Komerční sexualizované násilí na dětech: prostituce, pornografie, obchod (2008). Byl koordinátorem mezinárodního sociálního projektu Vznik a rozvoj center podpory rodiny nebo vedoucím mezinárodního projektu Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací. Postgraduálně kvalifikovaný v oboru Teologická etika, kterou částečně přednáší na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1997 získal cenu za občanskou statečnost.

Odborná knihovna:
Články: