Komerční sexuální zneužívání dětí a dospívajících v číslech

Autor/ka: René Milfait
Datum publikace: 28. 01. 2015, Aktualizováno: 22. 09. 2023

Předchozí články k tématu:

Odhaduje se, že asi každé čtvrté děvče a každý osmý chlapec byli během svého dětství obětí sexuálního ataku.

Podle odhadů OSN má 223 milionů dětí (150 milionů dívek a 73 milionů chlapců) zkušenost s praktikami komerčního sexuálního zneužívání či jinými formami sexuálního násilí. Mezinárodní organizace uvádějí až 1,8 až 2 miliony dětí ročně vykořisťovaných v prostituci a pornografii a 1,2 milionu prodávaných dětí. Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu bylo z identifikovaných obětí obchodu s lidmi sexuálně vykořisťováno třináct procent dívek a devět procent chlapců.

Údaje z Evropy

  • V evropských zemích bylo patnáct až dvacet procent mladistvých uživatelů internetu vystaveno nucení k sexuálním aktivitám či se cítí ohroženo.
  • Patnáct procent dotázaných ve věku jedenácti až šestnácti let obdrželo přes internet texty či obrazy se sexuální tematikou.
  • Ročně se má otevírat dva až tři tisíce domén s pornografickými materiály s dětmi.
  • Osmdesát procent nezletilých obětí, kteří se musejí dívat na komerční pornografické materiály, je mladších deseti let.
  • Devět tisíc pět set padesát webových stránek má obsahovat zobrazení sexuálního zneužívání. Denně je dvě stě nových. Na jednu stránku za měsíc připadá asi čtyřicet osm tisíc kliknutí, což znamená stálý nárůst.
  • Čtvrtina dětí ve věku osmi až sedmnácti let narazila na pornografický materiál na internetu.

V českém pohraničí nabídli sex každému sedmému dítěti

V hraniční oblasti mezi ČR, Rakouskem a SRN byly každému sedmému dítěti nabídnuté peníze za sex. Častější zkušenost mají děti z Chebu, zejména žákyně devátých ročníků, které oslovují z pětiny německy hovořící sexuální turisti.

České děti si umějí představit sex za peníze

V České republice si podle studií:

  • Děti dovedou představit prostituci dětí jako zdroj financí. V Praze je to 20,1 procenta a v Chebu až 31,9 procenta dětí.
  • Studenti a studentky posledních ročníků pražských gymnázií poskytli tyto údaje: peníze za sex v životě přijalo 3,6 procenta dívek a 1,8 procenta chlapců.
  • Čtvrtina dívek a třetina chlapců si dovede představit, že by složitou situaci případně řešili sexem za peníze.
  • Asi každé páté dítě nemá zabudovaný automatický stereotyp pro odmítnutí takového způsobu obživy a každé desáté dítě v Praze a každé třetí dítě v Chebu někdy vidělo prostitutku či prostituta v dětském věku na vlastní oči. Některé děti dokonce uvedly, že znají konkrétní dítě, jež si přivydělává nebo jednou přivydělalo prostitucí.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor/ka

Autor publikace Komerční sexualizované násilí na dětech: prostituce, pornografie, obchod (2008). Byl koordinátorem mezinárodního sociálního projektu Vznik a rozvoj center podpory rodiny nebo vedoucím mezinárodního projektu Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací. Postgraduálně kvalifikovaný v oboru Teologická etika, kterou částečně přednáší na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1997 získal cenu za občanskou statečnost.

Odborná knihovna:
Články:
Pochroumaný medvídek

Řešili jste nepříjemnou zkušenost dítěte se sexuálním obsahem v online prostoru?

Choices