Komerční sexualizované násilí na dětech

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace k problematice komerčního sexualizovaného násilí na dětech.

 

Milfait, René. Komerční sexualizované násilí na dětech. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 210 s. ISBN 978-80-7367-320-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001787227&local_base=CNB

Vybrali jsme pro vás: