Co je komerční sexuální zneužívání dětí a dospívajících

Autor/ka: René Milfait
Datum publikace: 28. 01. 2015, Aktualizováno: 22. 09. 2023

Sexuální zneužívání dětí (CSA, children sexual abuse) se řadí do syndromu CAN (syndrom sexuálně zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte) a představuje sexuální praktiky s dítětem, které pachatel dosahuje nucením, hrozbou, použitím násilí, zneužitím důvěry dítěte, své autority či vlivu, využitím bezmoci dítěte (například vztah závislosti, mentální či tělesné postižení).

Může se jednat i o situace, kdy zneuživatel přiměje nucením, hrozbou či násilím dítě k sexuálním praktikám s jinou osobou nebo ho přinutí k tomu, aby bylo svědkem sexuálního zneužití či jiných sexuálních aktivit (corruption of children), aniž by se na nich ale muselo podílet. Pachatel může dále od dítěte požadovat, aby sledovalo soulož nebo pornografický materiál. Zneuživatel rovněž může pomocí informačních a komunikačních technologií požádat dítě o schůzku, aby s ním mohl provádět různé sexuální aktivity (solicitation of children for sexual purposes).

Při sexuálním zneužití se dítě dostává do nepatřičného sexuálního kontaktu, interakce, činnosti či se setkává s takovým sexuálním chováním, kterým chce pachatel docílit uspokojení svých sexuálních potřeb nebo navodit sexuální vzrušení své či někoho jiného. Sexuální zneužívání může nabývat bezkontaktní i kontaktní podoby, různé intenzity a délky trvání. Úzce souvisí s fenoménem komerčního sexuálního zneužívání dítěte. Příkladem rozhraní mezi nekomerčními a komerčními formami mohou být sexuální vztahy mezi lidmi, kteří zaměstnávají děti ve své domácnosti či odměňování za sexuální praktiky prostřednictvím uznání a chvály.

Komerční sexuální zneužívání dětí

Komerční sexuální zneužívání dětí (CSEC) je sexuální zneužívání za odměnu, která je určena dítěti či třetí osobě nebo osobám. Vymezuje se jako použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích. Komerční vztah probíhá mezi dítětem a zákazníkem, dítětem a prostředníkem, dítětem a agentem nebo jinými osobami, které vydělávají na byznysu s dětmi pro tyto účely. Rozlišují se tři formy: prostituce, pornografie a obchod s dětmi do sexuálního průmyslu. Namísto pojmů dětská prostituce či dětská pornografie, které budí dojem lehčí, měkčí či méně závažné podoby prostituce a pornografie, je ale vhodné používat označení vykořisťování dětí v prostituci a pornografii. Více se tím zvýrazní, oč nakonec pachatelům jde.

Sexuální vykořisťování se dokonce objevuje jako součást válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Děti nejsou nasazovány jen do bojů, ale slouží také (zejména dívky) jako sexuální objekty pro starší bojovníky a musejí provádět různé sexuální praktiky. Sexuální násilí na dětech se používá rovněž jako válečná zbraň. Formy komerčního sexuálního zneužívání jsou zařazeny mezi nejhorší formy práce dětí a považují se za novodobé otroctví. Kromě peněz a sexuálního uspokojování jde tedy hodně i o moc nad druhým.

Dítě jako oběť sexuálního zneužívání

Za dítě považujeme v souladu s Úmluvou o právech dítěte každou osobu mladší osmnácti let. Obětí praktik komerčního sexuálního zneužívání tak může být i dítě starší patnácti let, jež dosáhlo hranice zákona pro sexuální konání. A osoba, které takovému dítěti nabídla za sex nějakou protihodnotu, může být trestněprávně stíhána. Dokládá to trestný čin Svádění k pohlavnímu styku („Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní styk s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo prospěch…Stejně bude potrestán, kdo vykoná pohlavní styk s dítětem nebo se účastní jeho pohlavního sebeukájení, obnažování nebo jiného srovnatelného chování za účelem vlastního pohlavního uspokojení, jestliže tomuto dítěti nebo jinému byla za to nabídnuta, slíbena nebo poskytnuta úplata, výhoda nebo prospěch § 202 zákona č. 40/2009 Sb.). Přísnější sankce bude v případě, kdy je dítě mladší patnácti let.

↑ nahoru

Porušení lidské důstojnosti: dítě jako zboží

Komerční sexuální zneužívání dítěte (CSEC) představuje jedno z nejzávažnějších porušování důstojnosti člověka. S dítětem se nakládá jako se zbožím, s pouhým prostředkem k uspokojování zájmů druhých, je porušena jeho tělesná nedotknutelnost, integrita, základní práva. Je okradeno o dětství a nese si závažné následky. Sexualita a sex jsou spojeny jen s uspokojením pachatelů, mocí a ziskem.

Pokračování tématu:

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor/ka

Autor publikace Komerční sexualizované násilí na dětech: prostituce, pornografie, obchod (2008). Byl koordinátorem mezinárodního sociálního projektu Vznik a rozvoj center podpory rodiny nebo vedoucím mezinárodního projektu Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací. Postgraduálně kvalifikovaný v oboru Teologická etika, kterou částečně přednáší na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1997 získal cenu za občanskou statečnost.

Odborná knihovna:
Články:
Dívka

Řešili jste nepříjemnou zkušenost dítěte se sexuálním obsahem v online prostoru?

Choices