Otravy u dětí: na co pozor a první pomoc

Autor/ka: Mgr. Milada Běhounková
Datum publikace: 14. 06. 2023, Aktualizováno: 14. 08. 2023
Úvodem je nutno předeslat, že všechny dětské otravy jsou naprosto zbytečné. Vždy jde o nějakou formu selhání či pochybení. Dětských otrav se lze vyvarovat, pokud známe všechna nebezpečí, která dětem hrozí. A je vždy lepší otravám předcházet než řešit jejich následky.

Obsah článku

Jsme lidé omylní a chybující. A mnohdy také zaskočeni dosud netušenými schopnostmi či nečekanou rychlostí našich dětí. Často slýcháváme: „byl to mžik, jenom jsem se otočila. Musela bych mít oči i vzadu, abych ho uhlídala.“ Náhodné otravy se nejčastěji přihodí ve věkové kategorii 1 až 5 let, a to nejčastěji v domácnosti rodičů či prarodičů. Děti nemůžeme mít na očích pořád, ale na bezpečné uložení léků, čisticích prostředků, hnojiv, přípravků na zahradu i pro práci v garáži či dílně, lze dbát vždy. Často se také vymstí přelévání čisticích prostředků či jiných chemikálií do neoriginálních a neoznačených obalů.

Nejčastější příčinou dětských otrav v domácnosti jsou léky, dále chemické přípravky, rostliny, kosmetika a pesticidy. Myslete i na to, že v zahradách, parcích či ve volné přírodě může dítě ochutnat jedovatou rostlinu, houbu, nebo se potkat s jedovatým živočichem.

V případě, že dítě požilo neznámou látku, rostlinu nebo léky, nepropadejte panice. Nevhodná opatření mohou ublížit. První pomoc není zcela jednoznačná a univerzální, mění se podle druhu požité látky.

Důležité je mít po ruce balení aktivního uhlí (takzvané černé uhlí, dříve nazývané živočišné uhlí). Tento název je však nesprávný. Přípravek se vyrábí spalováním dřeva nebo kokosových ořechů, je proto rostlinného původu. Tento lék má schopnost navázat na svůj povrch velké množství jedovatých látek a zamezit tak jejich vstřebání do krevního oběhu. Ani aktivní uhlí však nepředstavuje univerzální lék na všechny druhy otravy, někdy je dokonce neúčinné, nebo přímo nežádoucí.

Otrava léky

Předcházet náhodné lékové otravě lze zejména uchováváním léků na bezpečném místě mimo dosah dětí. Vyplatí se uchovávat i léky, o kterých si myslíme, že jsou neškodné (vitaminy, doplňky stravy). Pokud je dítě nemocné a pravidelně léky užívá, nenazývejte je pamlskem. Léky nejsou bonbony. Chyb se dopouštějí i dospělí. Někdy podávají větší dávky nebo dávkují častěji, než je doporučeno, případně lék zamění za jinou látku (například kapky na kašel za éterický olej). Také se stává, že z různých důvodů podají dítěti léky oba rodiče a zdvojí tak předepsanou dávku. Vždy je třeba pečlivě číst příbalový leták a ujistit se, že množství léku, které dítěti podáváme, je správné. V některých případech je v příbalovém letáku v dávkování uvedena celková denní dávka, kterou je třeba ještě rozdělit do několika jednotlivých dávek (například přípravek Nurofen sirup, Fenistil kapky).

Obrázek
léky

Sortiment léků je v dnešní době tak rozsáhlý, že není možné zmiňovat vybrané skupiny. Obecně jsou volně prodejné léčivé přípravky bezpečnější než léčivé přípravky na lékařský předpis. Běžně předepisované a velmi rozšířené jsou léky na vysoký krevní tlak. Zde je třeba upozornit na jejich nebezpečnost – i jedna požitá tableta může u malých dětí způsobit intoxikaci. Děti nezřídka naleznou tyto účinné léky na podlaze v domácnosti prarodičů.

Přistihnete-li dítě při požití léků, zjistěte přesný název léčivého přípravku, požité množství a vyhledejte lékařskou pomoc nebo kontaktujte Toxikologické informační středisko (dále TIS). Pro první pomoc v případě otrav léky by nemělo v domácí lékárničce chybět balení aktivního uhlí (Carbosorb, Carbo medicinalis, Carbotox). Pokud není konzultace s lékařem či TIS možná, podejte 3–5–8 tablet aktivního uhlí, rozdrceného a rozmíchaného ve sklenici vody, džusu nebo čaje. Bez porady s TIS nevyvolávejte zvracení, protože tento zákrok má u dětí mnohá omezení a může být provázen komplikacemi (například vdechnutí zvratků, poranění v dutině ústní nebo hrtanu a podobně). Takový pokus by TIS doporučil jen v případě vysoce toxické až život ohrožující dávky. Nikdy se u dětí zvracení nevyvolává roztokem kuchyňské soli. Laickou první pomoc v podobě podání aktivního uhlí nebo vyvolání zvracení lze provést jen u dítěte, které ještě není pod vlivem nežádoucího účinku léku (dítě vrávorá, usíná, zvrací a podobně). Laická první pomoc pak spočívá v zabránění poranění, zabránění vdechnutí zvratků a zapadnutí jazyka, zamezení prochladnutí a zajištění co nejrychlejšího předání do péče zdravotníků.

Čisticí prostředky a kosmetika v domácnosti

Čisticí prostředky v domácnosti mají nejrůznější složení. Při poskytování první pomoci po požití v těchto případech nevyvoláváme zvracení a nepodáváme aktivní uhlí.

Prací prášky a gelové prací kapsle obsahují koncentrované tenzidy (saponáty). Po požití se nevstřebávají, a tak nezpůsobí celkovou otravu. Dráždí však zažívací trakt, způsobují zvracení, a po spolknutí většího množství i průjem. Zvláště opakované zvracení je nebezpečné. Hrozí vdechnutí pěny a rozvoj zánětu plic z chemického podráždění. Sami nikdy nevyvoláváme zvracení. Pokud dítě zvrací spontánně, snažíme se předklonem hlavy zabránit vdechnutí zvratků. Významná ztráta tekutin při zvracení může malé děti ohrozit. První pomoc spočívá v opatrném podání tekutin (voda nebo čaj po lžičkách) a protipěnivého prostředku (simetikon, například Espumisan kapky, podává se u malých dětí při nadýmání). Nižší koncentrace tenzidů je obsažena u přípravků na mytí nádobí, podlah a dlaždic, WC kuliček či WC gelových disků, ale také u kosmetických přípravků: mýdel, šampónů, sprchových gelů. Postup při poskytování první pomoci je stejný. Kašel či kuckání mohou být varovnými příznaky, že došlo k vdechnutí pěny či zvratků. Pokud se s odstupem i několika hodin objeví zvýšená teplota, je to známka rozvoje zánětu plic a je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

Obrázek
čistící prostředek

Odstraňovače usazenin v odpadech a čističe potrubí (Krtek, Fredy) patří mezi přípravky, které obsahují hydroxid sodný ve formě peciček. V ústech může hydroxid sodný způsobit poleptání či otok rtů. V případě polknutí hrozí poleptání až proděravění jícnu, eventuálně i žaludku. Nikdy nevyvoláváme zvracení. Sliznice zažívacího traktu by se tak opakovaně vystavovala korozivní (leptavé) látce. Nepodáváme ani aktivní uhlí, které nepomůže, naopak znehodnotí případné zhodnocení nálezu lékařského vyšetření. Ústa vypláchneme, podáme trochu mléka nebo vody, ale nenutíme.

Savo a další přípravky na čištění sanitární techniky (například Larrin, Domestos, Cif) jsou přípravky s dezinfekčním a čisticím účinkem. Mohou obsahovat chlornan sodný, kyseliny nebo i hydroxid sodný a peroxid vodíku. Podle obsahu jednotlivých látek může po požití dojít k podráždění nebo až k poleptání sliznice trávicího traktu, nebo kůže. Po požití podejte mléko, vodu nebo čaj, a nevyvolávejte zvracení.

Přípravky do myček na nádobí (prášky, tablety, kapsle) mohou kromě saponátové složky obsahovat i dráždivé látky s alkalickou reakcí. Podáváme mléko, vodu nebo čaj. Závažnost postižení záleží na požitém množství.

Častým nedopatřením v domácnosti je příprava kávy, čaje či kojeneckého mléka z vody s přípravkem na odstranění vodního kamene. Na trhu je celá řada těchto přípravků. Obsahují anorganické kyseliny (amidosírová) nebo slabé organické kyseliny (citronová, jablečná, vinná, octová). Podle složení mohou dráždit až leptat sliznice. Většinou se však jedná o přípravky naředěné větším množstvím vody a požité v malém množství. Závažná poškození jsou vzácná.

Leštěnky na nábytek obsahují směs látek: například benzín, petrolej, oleje, barviva. Po napití, a zejména při následném zvracení, může dojít k vdechnutí tekutiny do plic a rozvoji zánětu dýchacích cest. Známkou vdechnutí je kašel a kuckání. Při poskytování první pomoci nevyvoláváme zvracení a podáváme tekutiny: vodu nebo čaj, ne mléko!

Přípravky s obsahem alkoholu (přípravky na čištění skel, parfémy, vody čisticí pleťové, kolínské, po holení, zubní, dezinfekce na ruce) mohou po požití ovlivňovat stav vědomí. Otravy nejsou časté pro palčivou a nepříjemnou chuť. První pomoc spočívá ve vypláchnutí úst a podání sladkého nápoje. Předchází se tak hypoglykémii – snížení hladiny glukózy v krvi.

Chemie v garáži a dílně

Obrázek
chemie v garáži

Benzín a další rozpouštědla (xylén, toluen, aceton)

Po požití nikdy nevyvoláváme zvracení. Mohlo by při něm dojít k vdechnutí zvratků a ke vzniku zánětu plic. Nepodáváme mléko, tuky, alkohol. Ředidla mohou ovlivnit stav vědomí. Je důležité zajistit etiketu, další postup při lékařském ošetření záleží na složení přípravku.

Nemrznoucí kapaliny (například Fridex)

Nemrznoucí kapaliny do chladičů automobilů a do topných soustav téměř vždy obsahují ethylenglykol. Jedná se o tekutinu s příjemnou nasládlou chutí, která neodrazuje od konzumace, a proto dítě může snadno požít velké množství s následkem těžké nebo i smrtelné otravy. Látka po požití ovlivňuje stav vědomí, ale především poškozuje ledviny. Jako protijed, a to i v případě pouhého podezření, se podává alkohol (tvrdý alkohol, 40% whisky, koňak nebo gin, v případě nouze pivo). Tvrdého alkoholu podáváme 1,5 ml/kg a ředíme čtyř až osminásobkem džusu či čaje.

Motorové oleje jsou směsi základních olejů a přídatných látek k mazání strojů. Po požití nastává, stejně jako u dalších látek, nebezpeční vdechnutí zvratků s rizikem následného rozvoje chemického zánětu plic. Nikdy proto nevyvoláváme zvracení, nepodáváme mléko, tuky, alkohol, ani aktivní uhlí. Podobná situace nastává po požití lampového oleje.

Chemie pro zahradu

Pesticidy je souhrnné označení pro prostředky určené k hubení rostlinných i živočišných škůdců a k ochraně rostlin, bytů, domů, zvířat i člověka před těmito škůdci.

Podle určení je dělíme do různých skupin:

Obrázek
lahve s chemikáliemi

Herbicidy, čili prostředky na hubení rostlin (plevele). Některé mohou být jedovaté. Je proto důležité zjistit složení a kontaktovat TIS. První pomoc spočívá ve vypláchnutí úst, okamžitém podání několika tablet aktivního uhlí a dostatečném zapití vodou či čajem.

Insekticidy, tedy prostředky k hubení hmyzu používané v domácnostech, obsahují pro člověka nejedovaté látky. Pokud jsou použity nebezpečné látky, tak ve velmi nízké koncentraci. Po požití či olíznutí stačí podat několik tablet aktivního uhlí a zapít vodou či čajem. Silně účinné organofosfáty používají pouze profesionálové v zemědělské výrobě.

Rodenticidy, čili prostředky k hubení hlodavců, mají podobu granulí, zrní a válečků. Používají se nejčastěji chemické látky narušující krevní srážlivost hubených zvířat (antikoagulancia). Koncentrace účinné látky je ale velmi nízká. K ohrožení zdraví člověka by došlo až po konzumaci velkého množství přípravku (například stovky gramů návnady). Po náhodném požití stačí vypláchnout ústa, podat několik tablet aktivního uhlí a zapít vodou či čajem.

Hnojiva obsahují řadu biogenních a stopových prvků (zejména NPK-dusík, fosfor, draslík). Po požití koncentrovaných roztoků může dojít k podráždění zažívacího traktu, vzestupu hladiny draslíku a ovlivnění srdeční činnosti (po větším množství), u kojenců ke vzniku methemoglobinémie (změna krevního barviva, které není schopno přenášet kyslík). Po požití naředěných hnojiv dochází pouze k nevolnosti nebo průjmu. Stačí vypláchnout ústa, podat několik tablet aktivního uhlí a zapít vodou či čajem.

Ostatní látky v domácnosti

Čočkové baterie v 80–90 % případů pouze projdou trávicím traktem a jsou vyloučeny stolicí, aniž by způsobily nějaké potíže.

K novým botám nebo kabelkám bývají přiloženy malé sáčky s obsahem kuliček silikagelu. Silikagel bývá také uvnitř víček šumivých tablet. Jedná se o vysoušedlo, po požití je netoxický.

Obrázek
silikagelová kulička

Velmi oblíbené u dětí jsou svíticí náramky a kroužky. Obsahují 3% peroxid vodíku a pokud se po prokousnutí obsah dostane do úst, zpravidla způsobí jen přechodné pálení nebo štípání. Lékařskou péči je nutné vyhledat pouze při zasažení očí, a to bezodkladně.

Tabákové výrobky obsahují různé množství nikotinu, nebezpečného rostlinného alkaloidu. Po požití dojde obvykle ke spontánnímu zvracení a velkou část z požitého množství dítě vyzvrací. Nikotin však může ovlivnit srdeční činnost, dýchání, může vyvolat křeče i bezvědomí.  Případ požití tabákových výrobků je jeden z mála, kdy se doporučuje jako první pomoc ihned vyvolat zvracení, podat několik tablet aktivního uhlí a kontaktovat lékaře nebo TIS.

Vteřinová a jiná rychleschnoucí lepidla obsahují kyanakryláty a jsou netoxická. Kyanid ani kyanovodík se z nich neuvolňuje. Lepidlo rychle tuhne a ulpívá na kůži či sliznicích. Odloupne se po několika dnech vlivem vlhkosti. Pomoci s odstraněním zaschlých zbytků mohou také rostlinné oleje.

Hlavičky zápalek obsahují chlorečnan draselný v minimálním množství, po okousání několika málo kusů žádné potíže nevzniknou. Mnohem závažnější je ovšem požití prskavek, k otravě stačí i velmi malé množství. Každé požití vyžaduje sledování v nemocnici, aktivní uhlí se nepodává.

Všechny pomůcky, které jsou určeny pro děti (vodové barvy, fixy, křída, modelína, pastelky) procházejí velmi přísnými testy a jsou netoxické. Mohou způsobit nanejvýš nevolnost nebo zažívací potíže po požití velkého objemu.  Jistotou je nákup kvalitních výrobků renomovaných značek.

Rostliny

Pravidla první pomoci při požití neznámé rostliny, listu nebo plodů (bobulí) zahrnují odstranění zbytků rostliny z úst, vypláchnutí úst a podání několika tablet aktivního uhlí. Dříve než kontaktujete lékaře či TIS, pokuste se určit, o jakou rostlinu jde (nápomocné mohou být i aplikace stažené do mobilního telefonu, například PlantNet) nebo zajistěte reprezentativní vzorek rostliny či fotografii.

Obrázek
diefenbachie

Mezi nejzákeřnější pokojové rostliny řadíme diefenbachii. Listy i stonek obsahují jehličky šťavelanu vápenatého, které mechanicky poškozují sliznice. Nepříjemné pálení, bolest a zarudnutí v místě dotyku lze zmírnit podáním studeného nápoje, cucáním ledu či zmrzliny. Příznaky se objevují nejpozději do půl hodiny, později nejsou již následky zpravidla žádné. Podobné účinky mohou mít i jiné pokojové rostliny, například Scindapsus, Epipremnum, Pothos, Spathiphyllum(toulcovka, lopatkovec), Syngonium, Monstera či velmi dekorativní Zamioculcas zamiifolia.  V těchto kultivarech jsou ale dráždivé látky z velké části nebo zcela odbourány a se závažnými reakcemi se nesetkáváme. K nepříjemnému silnému podráždění může dojít po kontaktu mléka (latexu) vytékajícího z poraněných pletiv pryšce (trnová nebo Kristova koruna) se sliznicemi. Oplachujeme vodou, spojivkový vak vymýváme po zasažení očí 10-15 minut tekoucí vodou.

Na zahradách, v parcích či při procházce ve volné přírodě lákají k ochutnání barevné plody. Pámelník má bílé plody, které při sešlápnutí praskají, což představuje oblíbenou dětskou zábavu. Požití několika málo plodů nevyžaduje žádná opatření, po snědení většího množství bobulí (více než pět) podáme několik tablet aktivního uhlí a tekutiny. Podobná situace nastává i po ochutnání černých plodů ptačího zobu, mahonie cesmínolisté, hlohyně šarlatové a druhů skalníku či zimolezu, jehož plody připomínají plody červeného rybízu. Nezávažné je také ochutnání dužniny plodů bobkovišně. Sledování v nemocnici se doporučuje až po požití většího množství plodů či jiných částí rostliny.

Nezralé plody bezu černého mohou způsobit velké bolesti břicha, silné zvracení nebo průjem. U syrových zralých plodů dochází k těmto obtížím až po požití většího množství, a tepelně upravené plody jsou nejedovaté.

Zlatý déšť je lidové označení dvou druhů rostlin. Nejedovatého keře zlatice a jedovatého keře či stromku štědřence odvislého. Celá rostlina obsahuje alkaloidy, například cytisin, který působí podobně jako nikotin. I v tomto případě se v rámci první pomoci po požití jakéhokoliv množství snažíme vyvolat zvracení, podáváme několik tablet aktivního uhlí a kontaktujeme lékaře nebo TIS. Pozor na semena velice dekorativní rostliny durmanu obecného (Datura stramonium, andělské trumpety), jsou nejjedovatější částí rostliny. V poslední době jsou zneužívána jako rostlinná droga, mohou působit halucinace.

Až poslední dobou se rozšiřuje povědomí o jedovatosti syrových plodů fazolu. Toxiny zničí alespoň patnáctiminutový var. Pokud dojde k požití syrových fazolí, zjistěte jejich počet, podejte tekutiny a aktivní uhlí. Při zažívacích obtížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Mezi naše jedovaté rostliny se řadí také konvalinka vonná a ocún jesenní. Pro první pomoc stačí podat aktivní uhlí a tekutiny. Vraní oko čtyřlisté způsobuje otravy jen vzácně, protože chuť plodu je nepříjemná. Zaměňuje se s otravami rulíkem zlomocným.  Ten je jednou z nejobávanějších jedovatých rostlin v naší přírodě a jeho bobule si mohou děti v lese splést s borůvkou. Po požití bobule či jiné části rostliny podejte aktivní uhlí a vyhledejte lékařskou pomoc. Tis červený roste hojně v parcích a zahradách.  Červené oplodí je jedinou nejedovatou částí rostliny, skrývá ale toxická semena. Ta jsou velmi tvrdá a pro uvolnění účinných látek musejí být rozkousána. Požití malého množství plodů bez rozkousání semen může vyvolat jen podráždění zažívacího traktu. Velmi nebezpečné je však požití jehliček tisu, i malé množství může ohrozit život. Sledování v nemocnici je nutné po jakémkoliv (ne zcela zanedbatelném) množství.

Toxikologické informační středisko je k dispozici k telefonickým konzultacím při akutních i chronických otravách v nepřetržitém provozu. V případě nehody se neváhejte obrátit na odborníky. Bližší informace naleznete na www.tis-cz.cz.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

 

Autor/ka

Svoji profesní dráhu lékárnice spojila zejména s nemocničním lékárenstvím. Strávila 5 let v Nemocniční lékárně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, posledních 14 let pracuje v Nemocniční lékárně Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se hlavně onkologické farmacii. Toto téma je také předmětem jejích přednášek pro odbornou veřejnost. Na Toxikologickém informačním středisku pracuje na částečný úvazek téměř tři roky. I z tohoto oboru měla již možnost prezentovat své zkušenosti na odborných akcích. V časopise Remedia publikovala článek s názvem "Pohotovostní zásoba antidot, antiinfektiv a antisér na Toxikologickém informačním středisku VFN v Praze".

Odborná knihovna:
Články: