Mgr. Milada Běhounková

Svoji profesní dráhu lékárnice spojila zejména s nemocničním lékárenstvím. Strávila 5 let v Nemocniční lékárně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, posledních 14 let pracuje v Nemocniční lékárně Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se hlavně onkologické farmacii. Toto téma je také předmětem jejích přednášek pro odbornou veřejnost. Na Toxikologickém informačním středisku pracuje na částečný úvazek téměř tři roky. I z tohoto oboru měla již možnost prezentovat své zkušenosti na odborných akcích. V časopise Remedia publikovala článek s názvem "Pohotovostní zásoba antidot, antiinfektiv a antisér na Toxikologickém informačním středisku VFN v Praze".

Odborná knihovna:

Články: