Halucinace

Halucinace je vnímání jevů, osob či věcí, které neexistují a nemají reálný podnět. Halucinace porucha vnímání, člověk si někdy může být vědom toho, že to, co vnímá, není skutečné.