Intoxikace

1) Otrava – ať už přírodními jedy, oxidem uhelnatým, synteticky (uměle) připravenými chemickými látkami, těžkými kovy apod.,
2) Stav po požití většího množství alkoholu nebo užití jiných návykových látek.