Letální

Smrtelný, smrtící, mající za následek smrt. Toto slovo se používá zejména v souvislosti se zraněním, jedem či drogou.