Konference Digitální wellbeing dětí se věnovala rizikům spojeným s používáním technologií

Datum publikace: 20. 12. 2022
Periodikum:
medium.seznam.cz
Aktuální pohled na problematiku digitálního wellbeingu u dětí představila odborná konference, kterou uspořádal SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání). Konference se uskutečnila v rámci českého předsednictví v Radě EU pod záštitou MŠMT.

Problematiku digitálního wellbeingu si Česká republika pro své předsednictví zvolila jako prioritu v oblasti vzdělávání, přičemž právě několik dní zpátky k tomuto tématu schválila strategický dokument  Rada EU , které v Bruselu předsedal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Cílem českého předsednictví v této oblasti bylo podle ředitele Odboru EU MŠMT Martina Fatury otevřít téma digitálního wellbeingu na evropské úrovni, kde dosud neexistoval  strategický dokument , který by toto téma zmiňoval. Dokument připomíná závěry Gothenburg Social Summitu z roku 2017, na kterém bylo zdůrazněno, že 44 procent Evropanů nemá základní digitální dovednosti a kompetence, zatímco 90 procent pracovních pozic v budoucnosti je bude vyžadovat. Reflektuje také zkušenosti s digitálním vzděláváním během pandemie covid-19.

Celý článek najdete zde: https://medium.seznam.cz/clanek/eduin-konference-digitalni-wellbeing-deti-se-venovala-rizikum-spojenym-s-pouzivanim-technologii-807

muž s notebookem