Dětské tragédie? Je nutné pomoci dětem, rodinám i školám, říká zmocněnkyně vlády

Datum publikace: 22. 09. 2023
Periodikum:
denik.cz
Tragická událost v jihomoravských Boskovicích, kde žák tamního gymnázia na konci hodiny otevřel okno, vyskočil z něj a s těžkými zraněními skončil v nemocnici, vyvolala diskuzi, jak podobným případům zabránit. „Je třeba posílit služeb krizové pomoci pro děti a rodiny ve složitých situacích. Podporu potřebují i učitelé a další odborníci, kteří s dětmi pracují,“ říká v rozhovoru pro Deník vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Pomoci by to podle ní mohlo i v předcházení situacím, kdy se dítě sebepoškozuje.

Vím, že se nelze vyjadřovat konkrétně k případu z Boskovic. Jsou ale v moci státu nějaké mechanismy, které by obdobným situacím mohly předcházet?

Podobné tragédie ukazují na nutnost posílení dostupnosti služeb krizové pomoci pro děti a rodiny v akutně složitých zátěžových situacích. Krizová pomoc dětem a rodinám totiž není po republice dostupná rovnoměrně. Leckde také není včasná. To je potřebné změnit. Rovněž je důležité posilovat vzdělávání učitelů, školních psychologů, speciálních pedagogů, metodiků prevence či výchovných poradců v krizové intervenci a deeskalačních technikách. Do rámcových vzdělávacích programů je už od úrovně mateřských, základních a středních škol třeba jako součást učiva zařadit duševní gramotnost a rozvoj socioemočních kompetencí. Je třeba, aby se s tím každý žák setkal.

Co by bylo součástí takové výuky?

Děti by se učily tomu, jak bezpečně vyjádřit své emoce, jak mluvit o svém prožívání, svých potřebách, jak si říci o pomoc. Učily by se strategiím, jak posilovat vlastní psychickou odolnost nebo sebepéči. Nezbytné je též děti prostřednictvím škol, ale i dalších služeb informovat o dostupných formách odborné pomoci. Ať už jsou to telefonické krizové linky nebo přímé služby pro děti vyžadující krizovou pomoc. Do systému je též třeba začlenit nové prvky, jako jsou například týmy na podporu dětského duševního zdraví.

Celý článek najdete zde: https://www.denik.cz/z_domova/deti-tragedie-sebevrazdy-pomoc-rodna-skola-rozhovor-20240920.html

Dívka sedí u vody