Online radikalizace dětí a dospívajících

Odkaz

Radikalizace není novým fenoménem, ovšem strategie, metody a modus operandi teroristických skupin a dalších rizikových sociálních komunit se v tomto kontextu mění, adaptují se a přizpůsobují novým podmínkám. S rizikovými aktivitami teroristů a jiných osob adorujících násilí v online prostředí se setkáváme obzvláště v posledních letech. O online radikalizaci dětí a dospívajících jsme si povídali s doc. PhDr. Barborou Vegrichtovou, Ph.D., MBA.