Jak děti prožívaly první vlnu epidemie?

Odkaz

Odpovědi hledal UNICEF, ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, ve svém výzkumu s názvem Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu, který provedl během první vlny epidemie koronaviru. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou postoje a názory českých dětí a dospívajících vůči změnám, které pandemie koronaviru přinesla do jejich životů.