Jak se vyjadřovat o lidech s postižením?

Odkaz

Řada označení, která byla směrem k osobám s postižením dříve běžně užívána, považujeme v současné době za zastaralá nebo necitlivá. Na co bychom tedy měli brát ohled, když hovoříme s lidmi nebo o lidech s různými typy hendikepu? Nejen o tom mluví v rozhovoru speciální pedagog PhDr. Josef Slowík, Ph.D.