Ještě nemusí být pozdě: služby pro původce domácího násilí

Odkaz

Ročně za dopady domácího násilí zaplatíme na celém světě přes 4 biliony dolarů. Výzkumy ukazují, že se za život s různými podobami domácího násilí setká 1 ze 4 žen a 1 ze 7 mužů. Násilí má kromě ekonomických dopadů ovšem především zničující dopady na psychické a fyzické zdraví těch, kteří jsou mu vystaveni. I proto je ve světě (ale také u nás) poměrně velká síť organizací, které osobám ohroženým násilím dokáží poskytnout psychologické, sociální či právní služby. Vztah, v němž se vyskytne násilí, však zahrnuje také druhého aktéra. Existuje pomoc i pro něj?