PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. V průběhu své odborné praxe pracovala na ambulantním oddělení Střediska pro mládež Klíčov, v Prev-centru, věnovala se poruchám autistického spektra, jako psycholog pracovala v pobytovém zařízení pro děti a dospělé právě s touto poruchou. V neposlední řadě působila také jako školní psycholog. Posléze fungovala jako odborný konzultant pro různé společnosti věnující se lidem se specifickými vzdělávacími potřebami či postižením, například MÁME OTEVŘENO?, DIAKONIE, MPSV nebo Národní ústav pro vzdělávání. Od roku 2006 působí hlavně na Pedagogické fakultě UK, některé z externích spoluprací pokračují však i nadále. Absolvovala celou řadu výcviků a kurzů, jedním z nich byl i úplně první kurz metody Instrumentálního obohacování v České republice. Na Pedagogické fakultě UK pak garantuje vzdělávání v této metodě a podílí se na spolupráci s izraelským institutem i dalšími organizacemi v ČR.

Odborná knihovna:

Články: