Kontrolující chování je také domácí násilí

Odkaz

Každý z nás potřebuje mít pocit kontroly nad vlastním životem. Kontrolující lidé ale potřebují ovládat i životy druhých. Jejich chování může být zastrašující, panovačné, manipulativní. Pokud je spojeno s nátlakem či zastrašováním, jedná se o formu psychického násilí. V zahraniční literatuře se pro takovou formu kontroly používá termín „coercive control“. Tato forma kontrolujícího a nátlakového jednání je už v některých zemích (Velká Británie, Skotsko, Irsko, Francie) postihována také v rámci trestního práva. O kontrolujícím chování jsme hovořili s PhDr. Branislavou Marvánovou Vargovou z ROSA- centrum pro ženy, z.s.