Environmentální žal – strach dětí z budoucnosti planety

Odkaz

V posledních letech se objevuje čím dál více zpráv o nárůstu přírodních katastrof, snižování biodiverzity a klimatické změně. Čím dál více jsme svědky toho, že tyto události se nedějí někde daleko, ale jejich dopady vnímáme v našem bezprostředním okolí – kůrovcová kalamita, tornádo, vlny veder a sucha, požáry, nebo naopak přívalové deště a povodně. A stejně jako na nás, působí tyto zprávy a události i na naše děti.

Jak na děti dopadá klimatická krize jsme probírali s ekopsycholožkou Mgr. Šárkou Doležalovou.