Krádeže

Autor/ka: PhDr. Alena Petriščová
Datum publikace: 15. 04. 2012, Aktualizováno: 27. 02. 2023

Jedná se o chování, na které lze nahlížet z několika úhlů pohledu – podle účelu krádeže. Nicméně vždy je tímto chováním způsobena škoda druhé osobě.

Krádeže často doprovází jiné typy rizikového chování. Například jde o způsob, jak získat prostředky na návykové látky, nebo může být krádež motivována rasistickými předsudky a podobně. Důležité je zjistit, zda dítě krádež předem plánovalo, nebo zda se jednalo o impulzivní reakci na jeho aktuální potřebu.

Motivy krádeží jsou různé, obecně je ovšem lze shrnout do třech oblastí:

  • Dítě krade pro sebe – v rámci uspokojení svých potřeb či získání si pozornosti okolí, zejména rodičů, a jde tedy o takzvané „volání o pomoc".
  • Dítě krade pro druhé – ve snaze získat přátele, zvýšit svůj společenský status.
  • Dítě krade v partě – často se jedná o vstupní rituál do party, jeden z možných projevů šikany.

V čem je takové chování pro dítě atraktivní? Dítě zažívá nevšední dobrodružství, ze kterého má (pokud není chyceno) zisk v podobě zvýšení vlastního sebepojetí, získání peněz či předmětů, kterých nemůže dosáhnout legální cestou. Pokud se na krádeže dítěte nepřijde včas, stávají se rychle jedním ze způsobů naučeného chování, jak naplnit svoje vnitřní potřeby.

Krádeže v rodině

Je dobré nepřehlížet ani takové krádeže, jako jsou ztráty větších či menších částek z vaší peněženky či nevysvětlitelné „ztráty“ předmětů (elektronika, knihy, cennosti, šperky a podobně). A patří sem například také zvýšený úbytek cigaret z krabičky. Ač se to může zdát neuvěřitelné, i tyto „ztráty“ naplňují veškeré charakteristiky krádeže. Jedná se o narušení soukromí druhé osoby, odcizení věci druhé osobě bez jejího vědomí a obohacení ve svůj prospěch. Dítě narušilo důvěru ve vašem vztahu a celkově ohrozilo dosavadní fungovaní v rodině, otevřenost komunikace i bezpečí nechat věci na svém místě bez dozoru.

Krádeže v širší rodině, u příbuzných, mezi přáteli a známými

Kromě výše uvedeného zde nastupuje další faktor: musíte přijmout kritiku okolí, tlak situaci okamžitě řešit a zároveň zde hrozí riziko narušení dosavadních vztahů. Coby rodič odpovědný za své dítě jste okolím tlačeni do role viníka, je napadán styl vaší výchovy, získáváte status „neschopného“ rodiče. Je důležité uvědomit si a dát zprávu okolí, že sice nesete odpovědnost za své dítě, ale ne za jeho chování. Vy jste nekradli a situaci hodláte řešit k nápravě vztahů.

Krádeže ve škole, obchodech a další

V tomto případě se jedná o situaci, do které pravděpodobně zasáhnou další instituce a z které budou pramenit postihy i pro vás jako rodiče, respektive zákonného zástupce. V tuto chvíli se pravděpodobně setkáte s vedením školy, sociálním kurátorem, policií, pracovníkem probační a mediační služby a podobně.

Neobracejte se k situaci ani k uvedeným pracovníkům zády, pokuste se s nimi komunikovat a společně najít řešení přijatelná pro obě strany. Neztotožňujte se s dítětem-zlodějem, vám přísluší role rodiče, jehož dítě kradlo, tudíž viníkem je dítě. Vy, stejně jako vaše dítě, jste nuceni situaci řešit.

Čtěte také:
Vliv extremismu na děti a dospívající mládež
Násilí v partnerském vztahu
Nedostatek času na dítě

↑ nahoru

Jak se mám jako rodič zachovat a co mohu dělat?

Ani zde neexistují žádné zaručené postupy, přesto je možné orientačně se držet následujících doporučení.

  • Nazývejte věci a situace pravými jmény. Pokud se vám ztrácí peníze z peněženky nebo další věci z vašeho bytu, nemůžete je nazývat půjčkou. Přestože se jednalo o předměty v rámci rodiny, dítě nemůže mít „právo si cokoli vzít z domova“ bez vašeho vědomí a souhlasu.
  • Připusťte, že „ztráty“ jsou krádežemi a zlodějem je vaše dítě. Pomůže vám to k rozhodnutí situaci řešit. Omluvy typu „to by mi moje dítě nikdy neudělalo“ vás brzdí v hledání řešení. Tím se oddaluje náprava, čímž v důsledku nepřímo posilujete dosavadní chování svého dítěte.
  • Nepřecházejte jeho chování. Neřešený problém se později stává dvakrát větším problémem. Buďte ve svých postojích jako rodiče jednotní, dítě se bude snadněji orientovat v tom, co se od něj očekává, a spíše si uvědomí, že porušilo stanovená pravidla.
  • Mluvte se svým dítětem otevřeně. Nesnažte se dítě ze situace vyjmout, dostalo vás do ní. Kromě toho, že má právo se toho účastnit a vyjádřit se k dění, je také jeho povinnost (s ohledem na věk) podílet se na její nápravě.
  • Hledejte řešení, která jsou přijatelná pro vaše okolí, pro vás jako rodinu i pro dítě. Nevyčleňujte jej z tohoto procesu, nemuselo by pak přijmout následná opatření a chápat význam celé situace.
  • Poslední rada je sice jednoduchá, ale pro vás jako rodiče může být nejobtížnější. Je potřeba důsledně držet nastavená pravidla s jasným časovým ohraničením, vyřčenými odměnami a také sankcemi.

Kdy a kde hledat pomoc

Řešení v rámci školy:

Domluvte se na osobní schůzce s třídním učitelem, školním metodikem prevence, výchovným poradcem, školním psychologem, popřípadě etopedem. Dále je důležité domlouvat se na dalších krocích s ředitelem školy (nebo jeho zástupcem)

Řešení v rámci dalších institucí:

↑ nahoru

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

Přihlášení k odběru newsletteru

Tipy na další související zdroje informací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. V Odborné knihovně se nachází další literatura k tématu.

Audiozáznamy

Vydírání a krádeže - MUDr. Jana Procházková. Radio, ČRo 2 Praha - Váš příběh, 2006.

Videozáznamy

Autor/ka

Vystudovala speciální pedagogiku-etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala čtyři roky na základní škole pro žáky s poruchami chování. Sedm let působí jako lektorka a koordinátorka programů primární prevence rizikového chování v Občanském sdružení Prev-Centrum. Aktuálně pracuje jako školní speciální pedagožka a lektorka programů primární prevence rizikového chování.

Odborná knihovna:
Články: