Primární prevence alergie a alergického astmatu

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Prevalence astmatu a alergie stále stoupá. Je zjištěno, že 20 % světové populace trpí atopickými nemocemi jako astma, rhinoconjunctivitis, ekzém a anafylaxe. Pro naléhavost situace byly experty pracovní skupiny WAO a WHO vydány Doporučené postupy prevence alergie a alergického astmatu. Jejich hlavní náplní jsou restrikce alergenů roztočů, švábů a domácích zvířat. Jsou doplněny základními opatřeními v životním prostředí, zejména zamezení pasivního kouření a dalšího znečišťování vzduchu i omezení jeho vlhkosti. Podpora kojení a tím i omezení potravinových alergenů je dalším bodem zmiňovaného preventivního programu. Zatímco dodržování jednotlivých opatření z tohoto konsenzu by sotva mohlo sloužit svému cíli, jejich realizace jako celku může významně snížit riziko senzibilizace i rozvoje alergických onemocnění.

Prevalence of asthma and allergy keep increasing. It was found that 20% of world population suffers atopic diseases as asthma, rhinoconjunctivitis, eczema and anaphylaxis. Because of the seriousness of situation Guidelines of allergy and allergic asthma were published by expert of working groups of WAO and WHO. Their primary goal is a restriction of allergens of mites, cockroaches and domestic animals. It is completed by basic environmental measures mainly prevention of passive smoking and further air pollution and decrease of its humidity. Support of breastfeeding and thus limitation of food allergens is another part of the preventive program. While adherence to single measure from the consensus could hardly lead to its goal, the realisation as a complex may significantly decrease risk of sensibilisation and development of allergic diseases.

Související obsah

Problematikou astmatu se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Onemocnění dýchacích cest u dětí

- od Jiřiny Chládkové s názvem „Co vědět o průduškovém astmatu u dětí

- od Kataríny Beránkové s názvem „Dítě, astma a jeho léčba

- od Dany Hajné s názvem "Psychogenní kašel"

- od Jiřiny Chládkové s názvem "Kašel: nejčastější příznak chronických onemocnění dolních dýchacích cest u dětí".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200703-0004.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 3 (2007)