Astma a sport (kinantropologie a východní přístupy pro kvalitu života)

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příčinou astmatu je abnormní zánětlivá reakce endotelu průdušek na přítomnost alergenu, vedoucí k jejich zúžení. Projevem astmatu je závažná porucha plicní ventilace, provázená insuficiencí transportního systému pro kyslík a energetického i minerálního metabolismu. Tyto funkce jsou velmi důležité pro pohybovou aktivitu člověka. Zhoršujícím nebo spoluspouštějícím faktorem astmatického záchvatu může být i hyperventilace suchého, studeného nebo znečištěného vzduchu při pohybu, pokles ventilace při výrazném snížení intenzity zátěže nebo po jejím skončení a také pozátěžové neuroregulační přeladění ve smyslu ústupu vlivu sympatiku a většího vlivu parasympatiku. Vzniká tak pozátěžové astma. Nepotvrdil se předpokládaný vztah úrovně tělesné zdatnosti a stupně zhoršení dechových funkcí astmatiků. Naopak byla prokázána vazba lepší tělesné zdatnosti k vyšší pohybové aktivitě. Astmatici provozující soutěžní sport s možnou dopingovou kontrolou - musejí sladit antiastmatický režim se sportovní praxí. Zdaleka není jistý dopingový účinek antiastmatik. Studie 20 zdravých elitních sportovců různých disciplín neprokázala zlepšení jejich výkonu po aplikaci bronchodilatační dávky antiastmatického léku terbutalinu, dopingové látky. Moderní euro-americké znalosti o reakci astmatiků na pohybovou zátěž vycházejí z vědeckých poznatků a jsou využívány v diagnostice a v léčbě – většinou farmakologickém ovlivnění etiopatogenetických mechanizmů. Průduškové astma je však také jedním z onemocnění, u nichž se již více let také využívají tisícileté zkušeností orientálních postupů - dechových cvičení jógy, akupunktury. Dechová cvičení pomáhají astmatikům zvětšovat a lépe využívat kapacitu ventilačních funkcí. Jóga přináší možnost ovládat vlastní neurovegetativní regulační pochody. Pokud chceme pochopit problémy astmatiků, související s jejich pohybovou aktivitou a doporučovat či vést jejich pohybový režim tak, aby to prospělo jejich zdraví a kvalitě života, využíváme poznatky celé řady vědeckých disciplín, úzce spolupracujících a prolínajících se s kinantropologií. Ke zlepšení života sportujících i nesportujících astmatiků zřejmě mohou přispět i prvky východní medicíny ovlivňující tělesné i duševní stavy.

Související obsah

Problematikou astmatu se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Onemocnění dýchacích cest u dětí

- od Jiřiny Chládkové s názvem „Co vědět o průduškovém astmatu u dětí

- od Kataríny Beránkové s názvem „Dítě, astma a jeho léčba

- od Dany Hajné s názvem "Psychogenní kašel"

- od Jiřiny Chládkové s názvem "Kašel: nejčastější příznak chronických onemocnění dolních dýchacích cest u dětí".

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=619707