Odborná knihovna

Počet nalezených záznamů: 125
Autor: Šiška, Jan
Rok: 2005
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Český rozhlas Sever
Rok: 2011
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Rada, Marek
Rok: 2006
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Havelková, Eva
Rok: 2006
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Jelínková, Marie
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Bartáková, Hana
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Suralová, Kateřina
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Kopincová, Michaela
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Hanzelka, Zdeněk
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Budínová, Barbora
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Zemánková, Drahomíra
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Ouředníčková, Petra
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Málková, Alena
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Olejníková, Zuzana
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Kučerová, Petra
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Mikolajková, Eliška
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Vágnerová, Nikola
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Vančura, Jan
Rok: 2007
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Karásková, Vlasta
Rok: 2005
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Karásková, Vlasta
Rok: 2007
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Karásková, Vlasta
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Teplá, Marta
Rok: 2001
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Červená, Eva
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Matějček, Zdeněk
Rok: 2000
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Černá, Marie
Rok: 2015
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Česká televize – Klíč
Rok: 2009
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Brožová, Gabriela; Vančura, Jan
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Štěpánová, Markéta; Blatný, Marek
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vančura, Jan
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Štěrbová, Dana
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Mičková, Barbora
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Zirhutová, Šárka
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Kadlecová, Iveta
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Hausvaterová, Pavlína
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Schagererová, Iveta
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Man, Vojtěch
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Šmídová, Marie
Rok: 2007
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Šoukal, Jiří
Rok: 2007
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Vránová, Jana
Rok: 2006
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Fleischhansová, Pavla
Rok: 2007
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Mrázová, Miroslava
Rok: 2008
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Novák, Ondřej
Rok: 2008
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Sanetrníková, Eva
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Runštuková, Stanislava
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Bartová, Erika
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Stulíková, Vlasta
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: není znám
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Pörtner, Marlis
Rok: 2009
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Cejpková, Dana
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Těthalová, Marie
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Matějček, Zdeněk
Rok: 2000
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Teplá, Marta
Rok: 2012
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Křížkovská, Petra; Müller, Oldřich
Rok: 2012
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Strnadová, Iva
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Strnadová, Iva; Mužáková, Monika
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Zezulková, Eva
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Zezulková, Eva
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Bazalová, Barbora
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Veřmiřovský, Jan
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Franiok, Petr
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Český rozhlas 2 – Praha – Váš příběh
Rok: 2006
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Vančura, Jan
Rok: 0
Typ dokumentu: Výzkumy
Online dostupnost: Ano
Autor: Šiška, Jan a Latimierová; Latimier, Camille
Rok: 2011
Typ dokumentu: Výzkumy
Online dostupnost: Ano
Autor: Hanák, Petr; Švancar, Radmil
Rok: 2012
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Horázná, Marie; Švancar, Radmil
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Teplá, Marta
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Tomanová, Jana
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Landischová, Erika; Matoušek, Oldřich
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Kovářová, Pavlína
Rok: 2006
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Štěrbová, Dana
Rok: 2007
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Mandzáková, Stanislava
Rok: 2013
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Štěrbová, Dana
Rok: 2009
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Černá, Marie
Rok: 1988
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Hloušková, Jitka
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Křížkovská, Petra
Rok: 2011
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Maštalíř, Jaromír
Rok: 2008
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ne
Autor: Olejníčková, Jana; Regec, Vojtech; Jurkovičová, Petra; Pastieriková, Lucia
Rok: 2010
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Jeřábková, Jana
Rok: 2003
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ne
Autor: Škranc, Petr
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Zouharová, Dana; Farkašová, Lenka
Rok: 2015
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ano
Autor: Gavendová, Jana
Rok: 2015
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ano
Autor: Valenta, Milan; Jarmarová, Jitka
Rok: 2015
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ano
Autor: Petráš, Petr; Hájková, Helena
Rok: 2015
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ano
Autor: Pojeta, Pavel
Rok: 2015
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Mroczkowská, Pavlína
Rok: 2016
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Dolníčková, Jana
Rok: 2016
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano