Využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením

Autor/ka
Jitka Hloušková
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce „Využití systému alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením“ se zabývá systémy alternativní a augmentativní komunikace vhodnými pro osoby s mentálním postižením. Cílem bakalářské práce bylo vytvoření uceleného přehledu komunikačních systémů pro osoby s mentálním postižením. Bakalářská práce má čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá mentální retardací a dětskou mozkovou obrnou, druhá kapitola je věnována komunikaci a narušené komunikační schopnosti. Třetí kapitola vysvětluje pojem alternativní a augmentativní komunikace a poskytuje přehled komunikačních systémů vhodných pro osoby s mentálním postižením. Čtvrtá kapitola je výzkumný projekt, obsahuje tři kazuistiky osob s mentálním postižením, které využívají alternativní komunikační systém během výchovně vzdělávacího procesu. Oponentkou práce byla Veronika Girglová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/135582/pedf_b/