Vytvoření manuálu k zavádění standardů kvality sociálních služeb denních stacionářů pro osoby s mentálním postižením v Pardubickém kraji [rukopis]