Problematika edukace dospělých osob s mentálním postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením.

Autoři textu se orientují na oblast sociálněpedagogické andragogiky psychopedické. Popisují výsledky výzkumného šetření realizovaného v Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2011-2012. Východiska vzniku speciálně-pedagogické disciplíny, jejíž klientelu tvoří dospělí lidé s různým typem zdravotního postižení a osoby v seniorském věku. Nejzajímavější výzkumné poznatky. Návrh základních doporučení, která vznikla na základě zjištěných poznatků.

Křížkovská, Petra a Müller, Oldřich. Problematika edukace dospělých osob s mentálním postižením. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2012, 22(2), s. 150-153. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001408804&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 22, č. 2 (2012)