Půlstoletí školky pro děti s mentálním postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek s tematikou předškolní výchovy a vzdělávání mentálně postižených dětí.

Článek je věnován výročí založení mateřské školy pro mentálně postižené děti "Štíbrova" v Praze Ďáblicích, která vznikla jako experimentální pokusná třída v roce 1960. Legislativní změny v oblasti péče o postižené děti, které pracovnice školky iniciovaly. Vliv změny režimu po r. 1989 - možnosti spolupráce se zahraničními odborníky i organizacemi poskytujícími pomoc při provozu školky (zprostředkoval Výbor dobré vůle). Péče, kterou MŠ poskytuje v současnosti - péče o děti se zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným, autistické děti apod. Tvorba ŠVP v této škole.

Těthalová, Marie. Půlstoletí školky pro děti s mentálním postižením. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(7), s. 18-19. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001337569&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 7 (2010)