Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Autor/ka: Bc. Vojtěch Drašnar
Datum publikace: 12. 01. 2022, Aktualizováno: 17. 02. 2023
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) se u nás v rámci sociálních služeb začala objevovat v průběhu devadesátých let. K jejich legislativnímu ukotvení přitom došlo až v roce 2006. Hlavním posláním je poskytnout snadno dostupnou pomoc a podporu všem dětem a mladistvým od 6 do 26 let

Co „NÍZKOPRAHY“ dělají?

Počet center každoročně narůstá a dnes jsou neodmyslitelnou součástí sítě psychosociálních služeb napříč republikou. Jejich posláním je nabídnout pomoc sociálních služeb všem klientům, kteří vědí, že ji potřebují, nicméně z jakéhokoli důvodu nemohou využít služeb dostupných široké veřejnosti. Může jít například o péči psychologa či rodinného terapeuta.

Obrázek
teenageři na ulici

Činnost NZDM tedy chápejme jako poskytování preventivních sociálních služeb. Jejich pracovníci pomáhají překonávat tíživé životní situace, kterým děti a mladiství čelí. Celé spektrum klientely je tak nesmírně široké. Principem zůstává, že na NZDM je možné se obrátit s jakýmkoli problémem ve chvíli, kdy budoucí klient pocítí, že ve své situaci pomoc potřebuje. Docházejí sem experimentální uživatelé návykových látek, záškoláci, děti ze slabších sociálních rodin a bydlící ve vyloučených lokalitách. Celý výčet zahrnuje také veškeré klienty, kteří svým chováním ohrožují sebe a nebo své okolí.

Jakože tam nemáte prahy?

S „nízkopraháči“ neobeznámeného člověka může napadnout, že v takovém centru nejsou pode dveřmi prahy. To se samozřejmě může někdy stát, ale „nízkoprahovost“ znamená hlavně osvobození od byrokratické zátěže a obtíží při dosahování sociální pomoci, čímž se služby zde poskytované stávají snadno dostupné. Pro klienty je snadné službu vyhledat a využívat ji. Vždy se jedná o bezplatnou službu, která je ve svých otevíracích hodinách dostupná všem klientům a je jen na nich, kolik času zde stráví. Pokud si to přeje, může klient po celou dobu využívání služby zůstat v anonymitě. 

Služba však není poskytována pouze ambulantně. Sociální pracovníci mohou přistoupit k aktivnímu získávání klientů. Děje se tak při výjezdech do sociálně vyloučených a jinak problematických lokalit. Pořád ovšem platí, že jimi nabízené docházení do NZDM je zcela dobrovolné. 

Pod křídly zákona

Náplň činnosti NZDM už patnáct let přímo definuje zákon. Jedná se o výchovné a vzdělávací služby, terapeutickou pomoc a asistenci při vyřizování běžných záležitostí. Služba není poskytována pouze v místě sídla NZDM, ale skýtá v sobě také terénní část zahrnující společné výlety, kempování nebo sportovní turnaje. 

Pro široké portfolio poskytovaných služeb a nepřeberné množství rozličných potíží, kvůli kterým klienti mohou pomoc NZDM vyhledat, musí pracovníci disponovat potřebnými znalostmi a dovednostmi. Ke slovu se tak opět dostává legislativa, která požaduje, aby pracovníci služby splňovali kvalifikační požadavky ukládané zákonem č. 108/2006 Sb (Zákon o sociálních službách). Zákon rovněž požaduje průběžné vzdělávání v souladu s ním. Sociální pracovníci NZDM tak disponují pravidelně aktualizovanými a doplňovanými znalostmi, zejména o období dětství a dospívání, a znají vědomostní minimum především v oblastech legislativy trestního práva, adiktologie a psychiatrie. Stejně zákon stanoví pravidelné supervize pod vedením externího odborníka. Tím zaručuje kvalitní úroveň péče o zaměstnance, což přispívá ke kvalitně odváděné práce.

Kde služba nestačí, nastoupí spolupráce

Obrázek
slečna a mladý muž

NZDM spolupracuje se všemi aktéry psychosociální sítě České republiky. Spolupracující instituce se přitom vždy odvíjí od potřeb konkrétního klienta. Spolupráce tak probíhá mezi subjekty nejrelevantnějšími klientovu problému. Neznamená to ovšem, že žádný z problémů nejsou pracovníci NZDM schopni vyřešit sami. Dokud sami dovedou klientovi poskytnout náležitou péči, další instituce nezapojují. Pokud však ke spolupráci s jinými institucemi dojde, nejčastěji se pracovníci NZDM obracejí na Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), školu, lékaře či policii. Dovoluje-li nastavení rodiny klienta spolupráci, mohou se na ni pracovníci NZDM obrátit též.

Kde najdu nebližší nízkopraháč?

Počet NZDM v Česku přesahuje 250 zařízení, což nás řadí mezi státy s poměrně hustě rozloženou záchrannou sociální sítí. Pro vyhledání nejbližšího zařízení postačí vyhledat na internetu stránku jdidoklubu.cz. Na stránce je k dispozici jak adresář, tak mapka, ve které jsou nízkoprahová zařízení zanesena. Po výběru nejbližšího zařízení se zobrazí kontaktní informace a odkaz na webové stránky konkrétního zařízení. Pokud nemáte z jakéhokoli důvodu přístup k internetu, neváhejte zeptat se ve škole nebo u vašeho lékaře. Můžete také zavolat na Linku bezpečí (116 111, nonstop) a o vyhledání nejbližšího „nízkopraháče“ požádat. Vždy platí, že na žádný problém nejste sami, ať už se jedná o cokoli.
 

Užitečné odkazy:

https://www.jdidoklubu.cz

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

Autor vystudoval jednooborový bakalářský program psychologie a v současnosti pokračuje v magisterském studiu na Masarykově univerzitě v Brně. Chystá se rovněž na studium žurnalistiky. Působí jako PR pracovník, copywriter a content specialista. Psaní se věnuje i ve svém volném čase, jeho životním snem je stát se spisovatelem.

Odborná knihovna:
Články: