Týrání fyzické a psychické

Autor/ka: Mgr. Hana Vaníčková
Datum publikace: 13. 04. 2012, Aktualizováno: 17. 12. 2020

ilustrační obrázek – postava za sklemTýrání dítěte je neúměrné a opakované fyzické a psychické trestání, kdy rodiče svou hrubostí a bezcitností a zlým nakládáním ohrožují zdraví dítěte nebo jeho vývoj (§ 198 až § 199 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).

Ke krutému bití sahají často rodiče, u kterých jsou sklony k agresivitě součástí patologické osobnostní struktury. V takových případech je velice malá šance na nápravu a dítě je ve velkém ohrožení. Stává se také, že děti bijí rodiče nezralí, přepracovaní a frustrovaní, kteří nezvládají tíži svých vlastních problémů a nahromaděné napětí si vybíjí na dítěti (například prostřednictvím „výchovných“ trestů).

Fyzické týrání je vždy provázeno týráním psychickým. Tato kombinace dětskou psychiku vysoce traumatizuje. Pokud takové trauma dostatečně nezpracuje v rámci psychoterapie, problém potom má tendenci „vybublat na povrch“ v rodině, kterou si týraný člověk založí v dospělosti. I proto je otázka týrání dětí tak závažná a je třeba ji řešit.

Dítě pociťuje týrání jako těžké příkoří a bezmoc. Zažívá smíšené pocity lásky k rodičům a nenávisti, strachu z opakování týrání. Rodič, který má dítěti poskytovat základní jistotu, v této roli selhal.

Podrobné informace k tématu čtěte v našich článcích:
Nedostatek času na dítě
Zanedbávané dítě: nejméně viditelné, s vážnými následky
Tresty ve výchově dětí: ano, či ne?
Syndrom CAN

Příběh ze života dítěte

Na dětskou linku důvěry se dovolává rozrušený dvanáctiletý chlapec. Má hrůzu z nového manžela matky, který ho hrubě fyzicky trestá od doby, co se přistěhoval. Nepřiměřené tresty jako fackování a bití po celém těle jsou na denním pořádku.

Volající dostal trojku z fyziky a odmítá se vrátit domů, nevlastní otec by ho bil a nutil k těžké fyzické práci a nesměl by jít spát. Matka se syna nezastane, přístup muže schvaluje, „kluk v pubertě potřebuje pevnou ruku“, manžela miluje a nechce vyvolávat konflikty.

Nikdo o týrání zatím neví. Ve škole si modřin po těle všimli spolužáci na tělocviku, vymluvil se na pád z kola. Od té doby nenosí krátké rukávy a straní se ostatních. Má strach se svěřit dospělým, protože mu nevlastní otec denně vyhrožuje, že pokud to někde poví, zbije ho tak, že na to do smrti nezapomene. S pracovníkem linky důvěry chlapec po zklidnění hledá, jak aktuálně zajistit své bezpečí a kdo může pomoci násilí ze strany nevlastního otce zastavit.

Kdy a kde hledat pomoc

Týrání dětí podléhá oznamovací povinnosti (§ 368 trestního zákoníku). Je možné zjednat nápravu, když už se týrání objeví? Kromě potrestání agresora je možné nabídnout rodině i psychologickou péči. Rodina se může zapojit do skupinové psychoterapie, kde o potížích mluví s dalšími rodiči a hledá možné příčiny a učí se novým způsobům jednání.

Také je možné a někdy výhodnější (například u obětí týrání) pracovat s každým členem rodiny zvlášť. Základem jakékoliv pomoci je motivace ke změně – pokud rodiče necítí své chování jako problém a nechtějí se změnit, je zlepšení téměř nemožné.

Týrané dítě má možnost obrátit se kromě osob v rodině a okolí hned na několik pomáhajících institucí:

  • Nonstop bezplatná Linka bezpečí 116111 – může okamžitě zprostředkovat pomoc.
  • Dítě může v úředních hodinách navštívit Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na městském úřadě. Učinit tak může samo nebo s doprovodem. Schůzku si může sjednat také telefonicky.
  • V některých městech fungují dětská krizová centra, obvykle s nonstop provozem a s možností přijít kdykoliv bez objednání. V Praze funguje například Dětské krizové centrum, které má také vlastní krizovou linku, jež je otevřena pro děti i dospělé.
  • Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů. Zařízení poskytuje psychologické a právní poradenství a má poradny v několika větších českých městech.
  • Kontakty na jednotlivé typy služeb a konkrétní pomoc ve vašem regionu naleznete zde.  Vyberte kraj, ve kterém bydlíte, a vyhledejte nejbližší zařízení, kde vám mohou pomoci.

Jakou pomoc může vyhledat týrající rodič?

  • Anonymní telefonické linky důvěry pro dospělé, chatové poradenství nebo e-mailové poradny – anonymní možnost svěřit se s trápením někomu nestrannému a poradit se, jak postupovat dál.
  • Psychologická pracoviště poskytující individuální nebo skupinovou psychoterapii a psychologické poradenství

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autorka článku

Mgr. Hana Vaníčková

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje desátým rokem na Lince bezpečí – dětské lince důvěry, která poskytuje bezplatnou krizovou intervenci  a poradenství dětem a mladistvým v ČR. V současné době zde působí jako intervizor, zodpovídá za kvalitu odvedených hovorů a stará se o potřeby konzultantů. Zároveň pracuje jako konzultant emailové poradny Rodičovské linky, na chatu Linky bezpečí a věnuje se lektorské činnosti.

Tipy na další související zdroje informací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Výzkumy

Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace ČR. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2003.

Audiozáznamy

Násilí na dětech – Alena Šteflová. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Ranní interview, 2013.

Šikana, aneb jak to funguje ve třídě – PhDr. David Čáp. Radio, ČRo Region - Karambol, 2013.

Co provedly týrané děti? Radio, ČRo Radio Wave - Diagnóza F, 2012.

Týrání a zneužívání dětí – Zora Dušková (Dětské krizové centrum). Radio, ČRo Region – Karambol, 2012.

Přibývá v ČR případů týrání dětí – PhDr. Zora Dušková (Dětské krizové centrum). Radio, ČRo 6 – Hovory o vztazích, 2012.

Dětské krizové centrum otevřelo novou terapeutickou hernu pro týrané děti. Letos jich přijalo o čtvrtinu víc – Zuzana Baudyšová. Radio, ČRo Regina, 2012.

Děti volající na Linku bezpečí se nejvíce bojí šikany, nových spolužáků či učitelů. Radio, ČRo Rádio Česko, 2012.

Dětská práva a jejich porušování – Eva Vaníčková. Radio, ČRo 1 Radiožurnál – Host Radiožurnálu, 2009.

Jak pomoci týraným a zneužívaným dětem? – Eva Vaníčková. Radio, ČRo 6 – Studio STOP, 2009.

Umíme pomáhat týraným a zneužívaným dětem? – Eva Vaníčková a Zuzana Baudyšová (Naše Dítě). Radio, ČRo 6 – Studio STOP, 2009.

Týrání dětí a násilí v rodinách – Marcela Novotná (FOD). Radio, ČRo 2 Praha – Pomáháme si, 2009.

Krize, kritika a týrané děti – Zuzana Baudyšová (Naše dítě). Radio, ČRo 1 Radiožurnál – Večerní host Radiožurnálu, 2009.

Nárůst týraných dětí – Eva Vaníčková, Zora Dušková (Dětské krizové centrum) a Petra Rösslerová. Radio, ČRo 2 Praha – Káva o čtvrté, 2009.

Co všechno je týrání dětí? Radio, ČRo Radio Wave – Ranní kuropění, 2008.

Konference o prevenci násilí na dětech – Zuzana Baudyšová (Naše dítě). Radio, ČRo Radio Česko – Rozhovor na aktuální téma, 2008.

Syndrom týraného dítěte – Zuzana Baudyšová (Naše dítě). Radio, ČRo 2 Praha – Rodinný lékař, 2008.

Palčivé problémy týkající se našich dětí – Zuzana Baudyšová (Naše dítě). Radio, ČRo 1 Radiožurnál – Host Radiožurnálu, 2008.

Násilí páchané na dětech – Zuzana Baudyšová (Naše dítě). Radio, ČRo Regina – Třinátka, 2008.

Týrané a zanedbávané děti – odvrácená tvář dětství – Alexandra Fraňková a Monika Tulachová. Radio, ČRo 6 - Hovory na bělidle, 2008.

Jak zabránit týrání dětí? – Eva Vaníčková. Radio, ČRo 1 Radiožurnál – Dvacet minut Radiožurnálu, 2007.

Týrání dětí – Vladimír Kučera. Radio, ČRo 1 Radiožurnál – Vytočte nás, 2007.

O týraných dětech – Zuzana Baudyšová (FOD), Petr Péta a Anna Chocholová. Radio, ČRo 1 Radiožurnál – Radiofórum, 2007.

Agresivita v rodině – PhDr. Tamara Cenková. Radio, ČRo Regina – Karambol, 2006.

Jak vypadá pomoc týraným dětem – Zuzana Baudyšová. Radio, ČRo 2 Praha – Pomáháme si, 2006.

Dětská krizová centra a týrané a sexuálně zneužívané děti – Michal Benč (Dětské krizové centrum). Radio, ČRo 6 – Zaostřeno na lidská práva, 2005.

Násilí na dětech – Tomáš Přenosil (Dětské krizové centrum). Radio, ČRo 6 – Zaostřeno na mladé, 2004.

Videozáznamy

Jak oznámit podezření na týrání nebo zneužívání dítěte – oznamovací povinnost v praxi. Videozáznam, Nadace Sirius, 2013.

"Týrané dítě potřebuje pomoc celé společnosti," říká Václav Mertin. TV, Česká televize - Interview ČT 24, 2012.

Nevhodné výchovné postupy a jejich vliv na dítě – rozhovor s psycholožkou Lucií Myškovou. Videozáznam, Nadace Sirius, 2012.

Co je trest a co už týrání. TV, Česká televize – Tykadlo, 2012.

Případů domácího násilí přibývá / Stále víc případů domácího násilí. TV, Česká televize – Události, 2012.

Kontroverzní výchova dětí po čínsku. TV, Česká televize – Události, 2012.

Týrání dětí - odhalených případů přibývá. TV, Česká televize – Zprávy, 2012.

V Česku přibývá případu týraných dětí, činy jsou navíc drsnější. TV, Česká televize, 2012.

Jakým způsobem lze rozpoznat týrané dítě. TV, www.novinky.cz, 2011.

Pevné objetí – terapie, nebo týrání dětí? TV, Česká televize – Reportéři ČT, 2011.

Recept proti týrání dětí. TV, Česká televize – Události, 2011.

Psychické týrání dětí. TV, Česká televize – 168 hodin, 2011.

Týrání. TV, Česká televize – 168 hodin, 2011.

Rodiče jsou při týrání stále vynalézavější. A deptají i psychicky. TV, Česká televize, 2011.

Co je týrání dětí. TV, Česká televize - Co mám dělat když...? 2009.

Máme doma komtesu. TV, Česká televize - Rodina, škola a já, 2008.

Problémy násilí na dětech - Zuzana Baudyšová. TV, Česká televize - Sama doma, 2007.

Týrání - obecně - PhDr. Ludmila Čírtková CSc. – Světový den nenásilí – Dana Feminová. TV, Česká televize – Sama doma, 2007.

Týrání. TV, Česká televize – Tykadlo, 2007.

Zlomeniny týraných dětí – MUDr. Pavel Biskup. TV, Česká televize – Sama doma, 2006.

Legislativní dokumenty

Doporučení RE 4(1984) o rodičovské zodpovědnosti

Úmluva o zákazu a okamžitých opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce (2000)

Úmluva o právech dítěte vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zpět na téma Rizikové chování dospělého k dítěti

Autor/ka
Mgr. Hana Vaníčková

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje desátým rokem na Lince bezpečí - dětské lince důvěry, která poskytuje bezplatnou krizovou intervenci a poradenství dětem a mladistvým v ČR. V současné době zde působí jako intervizor, zodpovídá za kvalitu odvedených hovorů a stará se o potřeby konzultantů. Zároveň pracuje jako konzultant e-mailové poradny Rodičovské linky, na chatu Linky bezpečí a věnuje se lektorské činnosti.

Odborná knihovna:
Články: