Mladiství ve výkonu trestního opatření odnětí svobody (výkon trestního opatření odnětí svobody z hlediska prožívání mladistvých)

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem této práce je zjistit a alespoň částečně analyzovat současný stav výkonu trestního opatření odnětí svobody mladistvých odsouzených a možnosti zacházení především z jejich hlediska pohledu. Autorka práce se zaměřila na osobnost mladistvého odsouzeného jako uživatele veškerých služeb poskytovaných věznicí. Tohoto cíle chtěla autorka práce v praktické části docílit pomocí částečně standardizovaných rozhovorů. Praktickou část dále autorka doplňuje několika kasuistikami klientů. Respondenti pro praktickou část budou vybrání z věznice Všehrdy. Touto problematikou se zabývá odborná česká i zahraniční literatura především v souvislosti porovnávání s alternativními tresty. Pokud autorka práce měla možnost zjistit, problematikou mladistvých se z tohoto úhlu pohledu zatím nikdo nezabýval, proto lze předpokládat, že se práce stane přínosem, zejména ve vztahu k současným trendům a modernímu pojetí penologie. Teoretickými východisky této práce budou poznatky nejen z České republiky, ale rovněž informace a výzkumy získané v zahraničí.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120127177