Jak prožít konec roku bez nehod, úrazů a psychických traumat

Autor/ka: Gaurí Chrastilová
Datum publikace: 26. 11. 2012, Aktualizováno: 06. 02. 2023
Konec roku má většina z nás spojený především s vánočními svátky a také s oslavami silvestra. Zejména děti se nemůžou dočkat Štědrého dne a těšení se na dárky a na štědrovečerní atmosféru je provází celým prosincem. Poslední měsíc v roce však kromě rozzářených dětských očí, splněných snů a času stráveného ve společnosti těch nejbližších přináší i mnohá úskalí a rizika, a to především pro to nejcennější, co v životě máme, pro naše děti.

Obsah článku:

Mikulášská nadílka

Dětský svět, zejména v období předškolního věku, je magický a poskytuje dostatek prostoru pro víru v nadpřirozené bytosti. Právě dětské přesvědčení o existenci Ježíška a Mikuláše má svoje křehké kouzlo, které často nakazí i racionální dospělé. O to smutnější je, pokud se tato subtilní víra v nadpřirozeno stane nástrojem rodičovské manipulace, vyhrožování a trestů, nebo dokonce prostředkem zastrašování. Ačkoliv to někdy přímo svádí použít větu typu „Jestli budeš zlobit, odnese tě čert!“, psychologové se shodují na tom, že strašení dětí je nejen výchovně neúčinné, ale navíc ještě nebezpečné pro nezralou dětskou psychiku.

Malé děti mají velmi bohatou fantazii a obtížně rozlišují mezi skutečností a fikcí. Rodiče jsou pro ně výsostná autorita, které naprosto věří a hledají u ní bezpečí a ochranu. Pokud se jim této ochrany nedostane, třeba v okamžiku, kdy za dveřmi zaklepe „čert“, který dítě straší, aniž by rodiče nějak zasáhli (nebo ho v horším případě ještě povzbuzují, aby zlobivce odnesl do pekla), může to pro dětskou duši znamenat vážný otřes. Dítě může dojít k názoru, že mateřská náruč není tak bezpečná, jak se dříve domnívalo.

ilustrační obrázek - čertRodiče, kteří si do bytu pozvou Mikuláše a jeho společníky, by měli mít na paměti, že dítě zhruba do sedmi let věku považuje tyto postavy za zcela reálné a zvláště citlivější dítko se může vyděsit i v případě, že po něm vlídný Mikuláš chce jen přednést básničku. Neznamená to, že by návštěva mikulášské družiny byla přísně zapovězena. Je ovšem důležité, aby rodiče dopředu zodpovědně zvážili, jakým způsobem bude probíhat a co všechno jejich dítě zvládne, aniž by se vystrašilo. Příliš děsivé mikulášské představení může u úzkostnějších dětí vyvolat noční děsy a zlé sny.

Dítě však může prožít traumatický zážitek, aniž by to měli rodiče v plánu. Může ho zasáhnout třeba náhodné setkání s čertem na ulici. Pokud je dítě vyděšené, měli by mu rodiče poskytnout pocit bezpečí, tedy primárně svoji náruč, kde si může být jisté, že ho nic neohrozí. Na klidném místě, kde se dítě cítí v bezpečí, je pak vhodné s ním zážitek probrat, nezlehčovat jeho reakce a dát mu prostor a čas se s tímto zážitkem vyrovnat, zatímco mu rodič poskytuje stabilní a láskyplnou podporu.

V případě, že se z původního leknutí stane déletrvající úzkost, dítě má problémy se spánkem nebo se vrací do nižších stadií vývoje (například dítě, které již bezpečně chodilo na toaletu, se začne opět pomočovat), je vhodné tyto signály duševní nepohody nepřehlížet a objednat se na konzultaci k dětskému psychologovi.

Čtěte také:
Problémy s úzkostí a strachem

Není nutné dítě ochudit o kouzlo mikulášské nadílky. Domluvte se však dopředu s „Mikulášem“ a jeho společníky, jak se mají u vás doma chovat. Nevyužívejte nadílku ke strašení dětí a jako hlavního hrdinu zvolte laskavého Mikuláše. Vždy buďte se svým dítětem a nenechte ho zapochybovat o tom, že v případě jakéhokoliv ohrožení jste na jeho straně a ochráníte ho.

Videorozhovor s dětským psychologem PhDr. Václavem Mertinem

↑ nahoru

Vánoční dárky

Děti se zcela přirozeně těší na vánoční dárky pod stromečkem. Často už dopředu mají sestavený celý dlouhý seznam přání s věcmi, po kterých touží. A rodiče jim obvykle chtějí vyhovět. Množství dárků vnímají jako přímou úměru vyjádření své lásky k dítěti. A obávají se zklamání v dětských očích, pokud by nesplnili jejich přání. Jenže příliš velké množství dárků může malé děti zahltit a vyvolat v nich zmatek a protichůdné pocity. Děti nevědí, kterému z dárků se věnovat dřív. Malé děti si obvykle vyberou dva nebo tři dárky, se kterými si hrají, a ostatní balíčky zůstanou nakonec nepovšimnuty.

Přiměřené množství představuje zhruba pět dárků pod stromečkem. Obecně je potom lepší dát dítěti třeba jeden dražší dárek (na který se může složit celá rodina) než ho zahltit drobnostmi typu nové oblečení, školní potřeby a podobně.

ilustrační obrázek - dárky pod stromečkemPokud to finanční situace rodiny neumožňuje, není nutné propadat panice, že dítě bude mít zkažené Vánoce, když pod stromečkem nenajde hromadu dárků. Ačkoliv jsou pro děti dárky a jejich nadělování důležité, není to vše, co je na vánočních svátcích těší a baví.

Kouzlo Vánoc spočívá v jejich atmosféře, ve vůni vánočního cukroví, čase stráveném s rodinou, ve zdobení stromečku, slavnostní večeři a dalších drobnostech, které dohromady dělají Vánoce Vánocemi. Je proto vhodné, aby dítě našlo pod stromečkem aspoň jeden dárek, který si moc přálo, ale nemusí to být nezbytně ten nejdražší. Mnohem důležitější je, jakým způsobem spolu rodina vánoční svátky prožije.

Při výběru dárků je třeba zohlednit nejen finanční možnosti a přání obdarovaného, ale nezbytné je zaměřit se i na kvalitu kupovaných hraček. Levné výrobky mohou být zdraví nebezpečné. Investujte tedy do značky, o které máte dobré reference. Zaplatíte sice více, zato však hračka dlouho vydrží a dítěti neublíží.

Do hraček z PVC se často přidávají zdraví škodlivé ftaláty. Jejich používání je ošetřeno evropskou legislativou, přesto se tyto hračky se zdravotně závadnými látkami stále dostávají na trh. Pro spotřebitele je přitom prakticky nemožné, aby sám poznal, zda jsou ftaláty v hračce obsaženy a v jaké míře. Řešením je proto nakupovat zboží pouze u prověřených prodejců a zcela se vyhýbat nákupu hraček pocházejících z těžko identifikovatelného zdroje. Vhodnou a zdraví neškodnou variantou plastových hraček jsou hračky z přírodních materiálů, jako je textil a dřevo.

Ftaláty však nejsou jediným rizikem, které mohou přinést na první pohled tak neškodné věci, jako jsou dětské hračky. Nebezpečí může spočívat například v příliš malých částech hračky, které může dítě spolknout, ostrých hrotech, které ho mohou poranit, nebo hračky obsahují škodlivé látky, jako například olovo, případně se jedná o hračky, jež jsou hořlavé, a podobně.

Při nákupu hraček buďte obezřetní a nakupujte jen u ověřených prodejců. Čtěte etikety na zboží a sledujte složení výrobku. Napomoct vám může také systém včasného varování RAPEX tedy evropský systém pro rychlé informování spotřebitelů o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, jehož úkolem je zabránit ohrožení spotřebitele rizikovými výrobky.

Přehled hraček a potřeb nebezpečných nejenom pro děti najdete také na těchto stránkách:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
dTest.cz
E-hracky.cz

↑ nahoru

Na Štědrý den bez jednoho z rodičů

ilustrační obrázek - matka s dítětem u vánočního stromečkuV době, kdy se každé druhé manželství rozvádí a hovoří se o krizi rodiny, je stále častější, že dítě tráví Štědrý večer jenom s jedním z rodičů.

Možností, jak řešit vánoční oslavy v rozvedených rodinách, je přitom více. Jednou z nich je trávit Štědrý večer společně, tedy dohromady s rozvedeným partnerem. Tento model však představuje značné úskalí, proto vyžaduje lidi dostatečně osobnostně zralé, aby spolu zvládli strávit sváteční večer, aniž by se nechali strhnout k hořkosti nebo hádkám. Problém pochopitelně může nastat i v případě, že oba rozvedení rodiče už mají své nové partnery. A naopak krátce po rozvodu může společná oslava svátků vzbudit v dítěti falešné naděje, že se máma a táta chystají vrátit se k sobě.

Další možností je vystřídat během jednoho dne dvě oslavy, například odpoledne vybalit dárky spolu s maminkou a večer se přesunout k otci a zopakovat si štědrovečerní nadílku u něj.

Rodiče se také mohou dohodnout, že Štědrý den bude na přeskáčku dítě trávit u jednoho z nich – tedy jeden rok u matky, v dalším roce u otce. Anebo prostě bude mít dítě dvoje Vánoce, jedny čtyřiadvacátého (jako všichni ostatní) a další den poté (společně s druhým rodičem). Určitě je přínosné vytvořit si s dítětem po rozvodu či rozchodu rodičů nové rituály související se Štědrým dnem a vánočními svátky (což se samozřejmě odvíjí od věku dítěte a také od jeho přání).

Žádná z těchto variant není sama o sobě dobrá nebo špatná. Záleží především na tom, jak se rodiče mezi sebou domluví, zda spolu po rozvodu dokážou komunikovat a myslet především na zájem svého dítěte, nikoliv na staré křivdy. Ideální je, pokud těžiště oslav zůstane v místě, kde dítě bydlí. Zbytek závisí na vzájemné dohodě a ochotě přizpůsobit se.

Rodiče by se měli vyhnout snaze uplácet dítě nákladnými dárky, které jim mají získat jeho přízeň a dokázat, že jsou lepší rodič než jejich bývalý partner. Snaha trumfovat se „kdo s koho“ většinou nepřináší vítězství ani jednomu z rodičů – a už vůbec neprospívá dítěti. Mnohem rozumnější je, pokud se rodiče dokážou domluvit a třeba zakoupit drahý dárek společně.

Náročná může být také situace, kdy se pod jedním stromečkem sejdou „moje“ a „tvoje“ děti, tedy potomci obou stávajících partnerů z různých předchozích vztahů (nebo partnerovy děti z předchozího vztahu a společné děti děti s novým partnerem). Pozor na to, že děti velmi ostře vnímají, pokud je jiné dítě upřednostňováno či zvýhodňováno, ať už se to týká dárků nebo emocí.

V naší Odborné knihovně najdete odkaz na vysílání Sama doma:

Vánoce v neúplných rodinách – povídání s MUDr. Alenou Gayovou

Čtěte také:
Rozvod a děti: Víte, co je syndrom zavrženého rodiče?
Jsou děti z rozvedených rodin v dospělosti méně šťastné než jejich vrstevníci z rodin úplných?

Bývalé partnery čeká o vánočních svátcích nelehký úkol – zprostředkovat dětem, že sice přestali být manželi, ale zůstávají milujícími rodiči. Vánoce by neměly být časem, kdy si rozvedení rodiče vyříkávají staré spory nebo se snaží předhánět v tom, kdo dítě zahrne větším množstvím dárků. Ani upřednostňování vlastních dětí před dětmi nového partnera vánočním svátkům nesluší. Komunikujte nejen s bývalým partnerem, ale také s dítětem. Děti jsou většinou schopné pochopit mnohem víc, než si myslíme.

Pokud k sobě vzájemně nedokážete najít cestu, hledejte pomoc u odborníků – psychologa či rodinného poradce (kontakt můžete najít třeba na stránkách Asociace manželských a rodinných poradců). Pomoci může také mediátor.

↑ nahoru

Nejčastější vánoční nehody

ilustrační obrázek - rodina zdobí stromečekVánoce vnímáme jako svátky klidu, míru a lásky. Předvánoční chaos, hektické přípravy, rozpálená trouba při pečení cukroví, ale i dekorace na stromečku či samotná štědrovečerní večeře se však můžou stát zdrojem mnoha nepříjemných úrazů. Většina těchto úrazů se dětem může přihodit pochopitelně i během roku, některé z nehod jsou však v období vánočních svátků pravděpodobnější.

Jednou z typicky vánočních nehod je rybí kost uvízlá v ústech nebo na okraji krční dutiny. Rybí kosti se nejčastěji zapíchnou do kořene jazyka nebo krční mandle. K odstranění často pomůže rada našich babiček – zkusit sníst kousek nějaké tuhé potravy, například sousto pečiva nebo kus brambory. Spolu s nimi se kost dostane do žaludku, kde se později bezpečně rozloží. Pokud se však kostičku nepodaří zajíst, nezbývá než jet na pohotovost. Kost, která uvízne v krku či v jícnu, by se měla co nejdříve vyjmout, jinak může způsobit nepříjemné komplikace, jako je poranění jícnu.

Nejen kost, ale jakékoliv cizí těleso v dýchacích cestách (například oříšek, avšak třeba i kousek cukroví nebo bonbón) představuje problém. Vede k prudkému podráždění a křečovitému kašli. Někdy se díky kašli cizí těleso dostane samo ven. Pokud ne, uchopte dusící se dítě zezadu kolem pasu a prudce mu stlačte bránici proti sobě. Pokud upadne do bezvědomí, okamžitě zahajte umělé dýchání a volejte rychlou záchrannou službu.

Vánoce s sebou přinášejí i nebezpečí otravy. Nejčastějšími „pachateli“ jsou jmelí a prskavky. Bobulky jmelí mohou někdy pro děti vypadat lákavě a přímo vybízet k ochutnání. Při konzumaci jedné bobulky ještě nemusí nastat závažný problém, pokud ale dítě požilo více bobulí, nebo dokonce část větvičky, doporučuje se podat větší množství tekutiny spolu s živočišným uhlím a neprodleně kontaktovat lékaře.

ilustrační obrázek - děti s prskavkamizábavné pyrotechnice, například v prskavkách, jsou obsaženy jedovaté sloučeniny baria a stroncia. Při podezření, že dítě olízlo prskavku, nebo dokonce kousek snědlo, mu okamžitě odstraňte zbytky prskavky z úst a volejte lékaře.

Vaření a pečení vánočních pokrmů a cukroví, elektrické dekorace na stromečku nebo hořlavé části dekorací – to vše může být zdrojem popálenin. Ty jsou u dětí obzvlášť nebezpečné. Rozsáhlé popáleniny ohrožují děti přímo na životě a jejich léčba je dlouhodobá a složitá. Dokonce i menší popáleniny mohou zanechat nevzhledné jizvy. Popáleniny jsou navíc zrádné v tom, že zpočátku ani nemusí nijak zásadně bolet (to se týká zejména hlubokých popálenin), a na první pohled se nezdá, že by bylo zasažené dítě nějak závažně poraněno.

Pokud dojede k popálení, je v první řadě nezbytné okamžitě zamezit dalšímu působení tepla (vypnout elektrický proud, uhasit plamen a podobně). Poté začínáme s chlazením postižené části těla. Provádí se studenou tekoucí vodou, a to dostatečně dlouhou dobu, alespoň deset až dvacet minut. U rozsáhlých popálenin se nechladí celé tělo, ale jen postižené plochy v obličeji, na rukou a podobně. Chladná voda částečně působí proti bolesti, především však omezuje hloubku výsledného postižení. Pokud došlo k opaření nebo vdechnutí horké páry například při zvednutí pokličky, vyplachujte ústa co nejstudenější vodou.

Při každém větším popálení ihned volejte rychlou záchrannou službu. Jen při velmi malém popálení může být dítě převezeno do zdravotnického zařízení bez odborné pomoci. V takovém případě zakryjte ránu sterilním obvazem nebo alespoň čistou látkou.

Zdravotnická záchranná služba má číslo 155, jednotné evropské číslo tísňového volání je 112. Při volání první pomoci se do telefonu představte a sdělte, odkud voláte. Objasněte také, komu se stala nehoda, jaký je věk postiženého, jeho aktuální hmotnost a to, zda trpí nějakou alergií či chronickou chorobou a zda bere léky. V případě otravy se pokuste říct, jaké množství látky dítě asi požilo. Popište, jak došlo k nehodě a jaká opatření jste zatím podnikli.

Rozhodně se vyplatí znát zásady první pomoci u dětí. Najít je můžete třeba v příručce Českého červeného kříže První pomoc u dětí. Pamatujte také na to, že nejúčinnější první pomocí je vždy včasná prevence!

 ↑ nahoru

Hořící stromeček a silvestrovská pyrotechnika

Tradiční Vánoce se neobejdou bez vánočního stromku. I tento symbol svátků se za jistých okolností může stát ohrožením pro naše nejmenší. Proto bychom měli věnovat pozornost nejen samotnému nákupu stromečku, ale i jeho umístění a v neposlední řadě také ozdobám a dekoracím, kterými stromeček zkrášlíme.

Pokud jste se rozhodli pro umělý stromeček, sáhnout byste měli po takovém, který je označen jako nehořlavý. Etiketa s označením nehořlavosti sice neznamená, že by takový stromek vůbec nemohl chytit, měla by ovšem zaručit, že výrobek nebude hořet plamenem a že jej lze snadno uhasit.

Živý stromeček je pochopitelně rovněž hořlavý. Při jeho výběru se proto zaměřte na koupi co nejčerstvějšího stromku, který je nejméně náchylný ke vzplanutí. Nedávno uříznutý stromek poznáte podle toho, že je zelený, jehlice nelze snadno oddělit od větví, jehličí samo neopadává, neláme se při dotyku.

Důležité je rovněž umístění stromku v domácnosti. Neměl by stát v blízkosti ústředního topení, které jej vysušuje a tím zvyšuje riziko požáru. Na silvestra pak může být původně čerstvý vánoční stromek již dost suchý, je proto třeba dávat ještě větší pozor při manipulaci s prskavkami a otevřeným ohněm. Stromek neumisťujte v blízkosti závěsů a vždy mějte pod dohledem nejen děti, ale i domácí zvířata (obzvlášť kočky mají ve zvyku používat strom k jeho původnímu účelu, tedy ke šplhání).

Obezřetní buďte i při nákupu vánočního osvětlení a dekorací. Kupujte pouze taková vnitřní a venkovní osvětlení, která prošla testem bezpečnosti. Osvětlení, které máte doma již z minulých Vánoc, před použitím zkontrolujte, a to nejen jednotlivé žárovičky, ale i kabely a další součásti výrobku.ilustrační obrázek - hořící stromeček

V žádném případě přímo na stromek nepřipevňujte skutečné svíčky. Pokud použijete svíčku například do adventního věnce, dbejte na to, aby byla umístěna na stabilní nehořlavé podložce, nikdy v blízkosti snadno hořlavých předmětů, jako jsou sedačky, záclony, závěsy a podobně. Svíčky nepatří ani do průvanu a k oknům. A zásadně nikdy nenechávejte hořící oheň bez dozoru. Nedopusťte rovněž, aby děti a domácí zvířata zůstaly o samotě v místnosti s hořící svíčkou nebo jiným zdrojem ohně.

Ideální vánoční ozdoby jsou z nehořlavých materiálů, tedy z plastu nebo kovu (nevodivého). Pokud máte doma malé děti, zaměřte se i na velikost a tvar ozdob a vybírejte jen takové, které dítě nemůže spolknout nebo se o ně poranit. Nebezpečné jsou i ozdoby a dekorace, které se dají rozbít nebo rozebrat na malé části. Ozdoby, které připomínají cukroví, bonbóny či jiné laskominky, zase malé děti přímo vybízejí k ochutnání.

Ohňostroje patří k oslavám konce starého roku a začátku toho nového. Pro děti jsou velmi atraktivní a není důvod, proč by si je za dodržení určitých pravidel neměly užít spolu s dospělými. Mějte však na paměti, že zábavná pyrotechnika v žádném případě nepatří dětem do ruky, manipulovat s ní by děti neměly ani pod dohledem dospělých. Pyrotechniku vždy nakupujte pouze ve specializovaných obchodech a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny. Nejtěžší úrazy vznikají při odpalování rachejtlí a dělobuchů z ruky. Děti důkladně poučte a vysvětlete jim, že se nemají dotýkat rachejtlí, které zhasly, ani se je pokoušet znovu zapalovat.

Doporučujeme přečíst si na portálu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva článek Bezpečná pyrotechnika a klidný Silvestr, kde získáte informace o klasifikaci pyrotechniky.

Na místě je také nastudovat si informace v článku Hasiči radí, jak prožít Vánoce bez požáru.

Videorozhovor s Nprap. Bc. Jenou Kolářovou, koordinátorkou prevence Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje

Pokud dojde k požáru, pokuste se zamezit mu už při jeho vzniku. V případě, že se oheň začne šířit, volejte hasiče (linka 150) a již se nepokoušejte požár amatérsky zvládnout vlastními silami. Většina současných materiálů totiž obsahuje chemické látky, takzvané zpomalovače hoření, které při hoření vydávají jedovaté plyny. Hrozí tak riziko otravy.

Pamatujte na to, že zábavní pyrotechnika nepatří do dětských rukou. Sami při manipulaci s ní dodržujte pokyny dané výrobcem.

↑ nahoru

Přejídání, obezita, potravinové alergie

ilustrační obrázek - vánoční cukrovíVánoční svátky si nejen dospělí, ale i děti kromě typické atmosféry a radosti z dárků spojují také s konzumací mnoha dobrot. Pokud zůstane jen u střídmého ochutnávání, nepředstavuje to ani z hlediska racionální výživy zásadní problém, pochopitelně dodržíme-li jisté zásady zdravého životního stylu a budeme-li respektovat věk dítěte a jeho stravovací zvyky.

Malé děti by se měly vyhnout příliš kořeněnému a tučnému jídlu. Ale v zásadě se dá říci, že pokud jeden nebo dva dny v roce bude jídelníček postaven na vánočce, cukroví, smaženém kaprovi a bramborovém salátu s majonézou, nemívá to obvykle žádné dramatické následky.

Potíž může nastat ve chvíli, kdy to dítě s konzumací ryze sváteční stravy přežene. Jednorázové přejedení se může vyvolat specifické potíže, jako je bolest břicha, zvracení a průjem. Riziko přejídání ovšem nespočívá jen v okamžitých následcích nestřídmosti. Pokud se přejídání opakuje, může snadno vést nejen k růstu tělesné hmotnosti dítěte, ale i k tomu, že si na větší porce jídla dítě navykne a bude v nadbytečné konzumaci jídla (a logicky i v přibírání na váze) pokračovat i po svátcích.

Dětská obezita s sebou přináší mnohem závažnější problémy než jen ty estetické (byť i ty mohou dítko velmi potrápit, zejména v kolektivu ostatních dětí, které se mu kvůli nadváze posmívají). Nadváha zatěžuje pohybový aparát dětí, který je ve vývoji a v růstu. Obézní děti trpí bolestmi kloubů a častěji se u nich objevují ortopedické problémy, dokonce i poškození kloubů. Obezita v dětském věku zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku v dospělosti, podílí se na poruchách metabolismu a na onemocnění srdce a cév a může se podílet i na vzniku cukrovky a dny.

Bylo by přehnané tvrdit, že nezřízené vánoční hodování se může samo o sobě stát příčinou pozdější obezity dítěte. Odborníci však varují před vánočním přejídáním se jako před jedním z rizikových faktorů, který se může podílet na rozvoji nadváhy a obezity u dětí.

O svátcích bývají rodiče benevolentní k dětskému ochutnávání pochoutek, které dosud dítě nezkusilo. V nejmírnější formě může nevhodná strava způsobit zažívací potíže. Některé složky stravy, které se do jídelníčku dítěte dostanou při svátečním mlsání, ovšem mohou zapříčinit závažnější problémy. Jedním z nich je potravinová alergie, která ve své mírnější formě může vyvolat kožní projevy, jako je kopřivka, ale také zvracení, průjem, otoky či podráždění spojivek. Nejtěžším, život ohrožujícím projevem potravinové alergie je pak anafylaktický šok, jehož typickými znaky jsou dýchací potíže, sípot, otok hrdla a obličeje a vyrážka v podobě červených skvrn. Můžou se vyvinout i příznaky šoku a dochází až k selhání dýchání a srdeční činnosti. V případě, že se projeví známky anafylaktického šoku, je třeba okamžitě volat rychlou záchrannou službu a zajistit životní funkce dítěte podle pravidel první pomoci.

Rizikovými potravinami, které mohou vyvolat takto bouřlivou alergickou reakci organismu, nejčastěji bývají oříšky a arašídy. Alergii s různě závažnými projevy však může způsobit prakticky jakákoliv potravina. U dětí zhruba do tří let věku se nejčastěji objevuje alergie na bílkovinu kravského mléka, na vaječný bílek a sóju. Ve školním věku začínají převládat alergie na mák, ořechy, arašídy, celer a další běžné rostlinné potraviny. V dospívání se zvyšuje počet alergiků na ryby, mořské produkty, koření, exotické ovoce a alkoholické nápoje.

V naší Odborné knihovně najdete odkaz na pořad Sama doma, kde se mluví o prevenci obezity u dětí.

Vánoce svádí k přejídání se. Jednorázově to nemusí znamenat problém, pokud si ale dítě na přejídání zvykne, může se vánoční mlsání stát jedním z faktorů, které u dítěte povedou k nadváze, případně i obezitě. Není nutné odepírat dítěti vánoční dobroty, dopřejte mu však mlsání s mírou a kompenzujte vyšší příjem energie pohybovou aktivitou.

Buďte opatrní, pokud dítě ochutnává nové potraviny. Některé mohou vyvolat potravinovou intoleranci, nebo dokonce alergickou reakci.

Více informací o správném stravování dětí a poradenství nutričních specialistů najdete na na www.vyzivadeti.cz a www.hravezijzdrave.cz.

O potravinových alergiích se dočtete například na webu www.proalergiky.cz či www.potravinova-alergie.info.

  ↑ nahoru

Experimenty s cigaretami, alkoholem a jinými drogami

ilustrační obrázek - láhev alkoholuOchutnávání nevhodných poživatin se o svátcích netýká jen nezdravých pokrmů. Vánoční svátky i silvestr jsou spojené taky s vyšší konzumací alkoholu. Může se tak stát, že se ke skleničce alkoholického nápoje dostane i dítě, které ho v nestřeženém okamžiku ochutná. Nebo mu ho rodiče k ochutnání přímo nabídnou.

Zatímco někteří odborníci se přiklánějí k názoru, že pokud první konzumace alkoholu proběhne v bezpečném rodinném prostředí a pod kontrolou rodičů, může nezletilému dítěti pomoci naučit se pít alkohol s mírou (a usuzují, že je to takto lepší, než aby se dítě pokoušelo s pitím alkoholu experimentovat tajně), jiní poukazují na fakt, že děti, kterým rodiče nebránili ochutnávat alkohol v dětství, mívají v dospělosti častěji problémy se závislostí na něm. Důvodem je podle nich právě fakt, že dítě od rodičů nedostalo jasný signál, že alkohol je nebezpečný.

Ať už se rodiče přikloní k jednomu nebo druhému názoru, je důležité mít na paměti, že i nízká dávka alkoholu může u dětí způsobit otravu. Ta může vést až ke ztrátě vědomí, křečím, útlumu dýchání, a dokonce až ke smrti.

Závažným faktem je, že u dětí a dospívajících se závislost na alkoholu vytvoří podstatně rychleji než u dospělých. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému. Podle studií má požívání alkoholu negativní vliv na mozkové buňky.

Nejen k experimentům s alkoholem či tabákovými výrobky, ale i k prvnímu kontaktu s drogami může u dospívajících dojít během silvestrovského veselí. Pokud zjistíte, že dítě během oslav konce roku přišlo do kontaktu s drogou, pokuste se zjistit, zda to byla jeho první zkušenost podobného druhu, a hledejte také důvody, proč si drogu vzalo. Odborníci varují před hysterickými scénami a výčitkami, zejména v případě, že šlo ze strany dítěte o experiment motivovaný zvědavostí.

Nejdůležitější je ovšem prevence. Nikdy není dost brzy na to, abyste se s dětmi začali bavit o drogách. Přiměřenou formou toto téma můžete doma otevřít klidně už s předškoláky.

Čtěte také:
O závislosti
Závislostní chování
Dopady alkoholismu rodičů na děti

Dle statistik se u nás děti dostávají do prvního kontaktu s alkoholem průměrně ve věku jedenácti let. Dvě třetiny dětí okusí alkohol před třináctým rokem. Zpravidla to bývá právě na rodinných oslavách. Tolerance dětského organismu vůči alkoholu je mnohem nižší u dospělých a již po požití poměrně malého množství může dojít k otravě či může alkohol způsobit další závažné zdravotní problémy. Jak v případě alkoholu (ať už požitého náhodou, spolu s rodiči nebo tajně ze zvědavosti), tak i u dalších návykových látek nejvíce platí, že nejlepší léčbou je prevence.

Drogové problematice se věnují například tyto weby:
Drogy-info.cz
Dropin.cz

Slovo závěrem

ilustrační obrázek - zimní zátiší se svíčkouVánoční čas je pro většinu dětí nejoblíbenější částí roku. Na nás dospělých spočívá nejen úkol postarat se o to, aby děti měly bohatou nadílku od Ježíška, ale máme zodpovědnost především za psychické a fyzické zdraví našich potomků.

Většině nehod, zranění i psychických šrámů, které se mohou objevit zejména ve spojitosti s vánočními svátky a silvestrovskou oslavou, je možné předejít či jejich riziko aspoň výrazně omezit. Mnohdy stačí jen zvolnit uspěchané životní tempo a nenechat se strhnout předvánočním shonem a stresem. Klid a pozornost soustředěná na naše nejbližší přinese nejen pohodové prožití svátků, ale pomůže rovněž vytvořit dětem takové prostředí, v němž si užijí sváteční čas bezpečně.

Zaujalo Vás Téma měsíce a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Další zdroje informací

Další související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor/ka

Fejetonistka a spisovatelka, vystudovala psychologii na pedagogické fakultě ZČU. Publikovat začala na mateřské dovolené, nejprve na webech pro rodiče, později i v časopisech. Pro časopisy i na internet píše články nejen o mateřství a výchově dětí, ale také s tématikou normálního porodu a podpory bondingu.

Odborná knihovna:
Články:
Silvestrovský ohňostroj [fotografka Anna Louise]

Jak slavíte příchod Nového roku?

Choices