Bezpečný pohyb dětí na kolečkových bruslích, skateboardu a koloběžce

Autor/ka: Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., LL.M.
Datum publikace: 19. 03. 2022, Aktualizováno: 22. 09. 2023
Nejen jízda dětí na kole, ale i na koloběžkách nebo skateboardech, s sebou přináší určité povinnosti a specifika. Na jaké ochranné prvky by rodiče u dětí určitě neměli zapomenout? A jaké zásady je potřeba při jízdě dodržovat?

Obsah článku:

Dopravní výchova dětí

Pod pojmem dopravní výchova si podle našich dlouholetých zkušeností z výuky, besed a seminářů pro mateřské, základní i střední školy každé dítě, žák či student představí výchovu zaměřenou na bezpečnou chůzi po chodníku, jízdu na kole, na pochopení dopravních značek a pravidel. Některé děti zmiňují i témata související s dopravními prostředky a cestováním. Děti předškolního a mladšího školního věku jsou většinou rodiči či svými učiteli obeznámeni se základními pravidly bezpečné chůze po chodníku.

Během diskuse v rámci výuky dopravní výchovy nemají děti problém vysvětlit záludnosti spojené s přecházením přes silniční komunikaci. Jiná situace ovšem nastane, jakmile se začneme zabývat prostředky „mikromobility“, tedy vším, co má nejrůznější kola či kolečka, která umožňují rychlejší přesun například do školy, na kroužky, za kamarády, ale primárně bylo původně určeno pro sportovní využití.

Mikromobilita a ochranné prvky

Zatímco při jízdě na kolečkových bruslích, chápaných i dnes spíše jako sportovní pomůcka, zjišťujeme téměř 100% použití ochranných prvků (přileb, chráničů oblasti zápěstí, loktů či kolen), jízda na skateboardu, pennyboardu či hoverboardu, ale i dětské skládací nebo klasické koloběžce, je většinou chápána jinak, a ochranné prvky při dopravě jsou na nich používány méně často či vůbec.

Děti předškolního věku jsou obvykle vybaveny ochrannými prvky při učení se jízdy na jízdním kole i „mikromobilitních“ prostředcích a vzhledem k věku a svým jezdeckým schopnostem se pohybují nejdříve jen pod dozorem dospělých. Podle dopravní dostupnosti školy, související s jejím umístěním a vzdáleností od bydliště, se již děti mladšího školního věku často pohybují na „osobních kolečkových prostředcích“ bez dozoru dospělého. V tomto případě by ale rodič měl vzhledem ke zranitelnosti svého dítěte dbát, aby i nadále používalo jak ochrannou přilbu, tak i odpovídající chrániče končetin. Je prokázáno, že pokud se to v tomto věku děti naučí, zautomatizují si použití ochranných prvků a nepřijde jim ani ve vyšším věku jako obtěžující.

Bezpečně na koloběžce

V mladším školním věku, tj. do 10 let, se podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.), může dítě pohybovat na všech dopravních přepravnících po cyklostezce či hřišti nebo jiných místech k tomu určených (cyklo zóna, obytná zóna, pěší zóna) víceméně samostatně (§58, odst. 2). Na silniční komunikaci – na jízdním kole i koloběžce – pouze v doprovodu osoby starší 15 let (§58, odst. 2). Pokud budeme jízdu dítěte na jízdním kole či koloběžce definovat jako hru, pak je hra dovolena z uvedených zón pouze v zóně obytné.

Obrázek
Dítě na koloběžce

Jezdec na jízdním kole i koloběžce musí dodržovat stejná pravidla silničního provozu jako každý jiný řidič či jezdec. Pokud chcete vaše děti pouštět samostatně na silniční komunikaci, je třeba, aby byly již od útlého věku seznamovány se značkami i pravidly, případně s řešením konkrétních dopravních situací, které mohou nastat v místě, kde se vaše dítě bude samostatně na jízdním kole či koloběžce pohybovat. Všechny tyto znalosti pak napomáhají dětem ke zvýšení jejich bezpečnosti při jízdě v silničním provozu. Pokud máte zájem, aby se vaše děti samostatně přepravovaly na koloběžce do školy, určitě je dobré najít bezpečnou cestu. Nejvhodnější je jízda po cyklostezce, ať už samostatné, společné nebo dělené se stezkou pro chodce.

Všechny děti, a to i náctileté, mají při jízdě na koloběžce povinnost použití cyklistické přilby (§58, odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.), stejně jako při jízdě na jízdním kole. Doporučuje se vhodná obuv a oblečení. Dále jsou důležité reflexní prvky na oděvu, obuvi, kole, koloběžce, batohu či aktovce, a to zejména pro zvýšení viditelnosti dítěte ostatními účastníky silničního provozu.

Shrnutí pravidel

 • Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní a účelové komunikaci jet na koloběžce, stejně tak jako na jízdním kole, jen pod dohledem osoby starší 15 let.
 • Jezdci jedou jednotlivě za sebou.
 • Do 10 let se dítě smí samo pohybovat po různých typech cyklostezek či dětském hřišti.
 • V obytné zóně si děti mohou hrát i jezdit na jízdním kole či koloběžce.
 • Cyklistická přilba je povinná na kole i koloběžce do 18 let věku.

Bezpečně na kolečkových bruslích či skateboardu

Jezdci na kolečkových bruslích či „boardech“ jsou zařazeni do kategorie chodců, a proto v jakémkoliv věku musí dodržovat stejná pravidla jako chodec, tzn. mohou se pohybovat po chodníku, ale nesmí ohrozit ostatní chodce.

Obrázek
Chlapec na skateboardu

Mezi nejvíce ohrožené chodce řadíme „zranitelné“ účastníky silničního provozu. Do této skupiny patří kromě seniorů a osob zdravotně znevýhodněných právě i děti. Jejich pohyb po chodníku rychlostí vyšší, než chodí chodci, je o to nebezpečnější. Při nadměrné rychlosti, pokud se vyhýbají ostatním chodcům, mohou se dostat do svízelných situací a ublížit sobě nebo ostatním chodcům. Důležité je tedy vysvětlovat a nabádat děti k jízdě po cyklostezce, která je v tomto případě, vzhledem k doporučením plynoucím ze zákona, vhodnější k jízdě na jakémkoliv „osobním kolečkovém prostředku“ (§57, odst. 7).

Pokud se vy nebo vaše děti pohybujete v silničním provozu na elektrickém skateboardu, jste stejně jako jezdci na elektrokoloběžce i koloběžce z hlediska zákona považováni za cyklistu (§57, odst. 7).

Shrnutí pravidel

 • K jízdě na kolečkových bruslích či skateboardu primárně volíme stezku pro cyklisty nebo smíšenou stezku pro chodce a cyklisty.
 • Pokud dětem umožníme přesun na skateboardu po chodníku, musíme si být jisti jejich dovedností bezpečně zastavit či vyhnout se chodcům.
 • Pro zvýšení bezpečnosti děti navykneme na používání ochranných pomůcek – přilby a chrániče končetin a retroreflexní prvky pro zvýšení viditelnosti dětí.

Dle zákona na stezce pro chodce a cyklisty, nesmí chodec ohrozit cyklistu, jedoucího po stezce (§53, odst. 4). Stezka pro chodce a cyklisty dělená má oddělený pruh pro cyklisty a chodce. Chodec je zde povinen použít pouze pruh vyznačený pro chodce, pruh vyznačený pro cyklisty může použít pouze pro obcházení a nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty (§53, odst. 5).

Obrázek
Stezka pro cyklisty

Současně cyklista nesmí ohrozit chodce jdoucí na stezce s odděleným pruhem a je povinen užít pruh pro cyklisty. Tento vyznačený pruh může užít i dítě pohybující se na kolečkových bruslích a stejně jako cyklista nesmí ani ono ohrozit chodce.

Informace k tématu bezpečného pohybu dětí na kolečkových bruslích, skateboardu i koloběžce, ale i dalších důležitých tématech souvisejících s dopravní výchovou, jsou zdarma dostupné na webových stránkách projektu Děti v dopravě (https://www.detivdoprave.cz/), financovaného v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Ministerstvem dopravy. Najdete zde jak názorné videospoty a výukové materiály, tak i další informační materiály z oblasti bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy, a to pro všechny úrovně vzdělávání.

Použitá literatura:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • ČSN EN 1078+A1 Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí, https://csnonline.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=92841
 • Brandejský, T. Právní úprava mikromobility ve vybraných evropských státech. Parlamentní institut.
 • Pospíšilová, D., Daňková, A. Výukový materiál dopravní výchova pro střední školy. CDV 2021.
 • Strnadová, Z. Pohyb organizovaného útvaru chodců, včetně specifik pro organizovanou skupinu dětí. CDV 2019.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

V Centru dopravního výzkumu, v. v. i., se zabývá výzkumem výukových metod a právních nástrojů v oblasti dopravní výchovy jednotlivých skupin účastníků dopravy, od dětí předškolního věku až po dospělé v autoškolách i specifických skupin znevýhodněných osob. Vede pilotní kurzy dopravní výchovy na základních školách.

Odborná knihovna:
Články:
Chlapec na skateboardu

Konzumují vaše děti energetické nápoje?

Choices